Oddawali krew w Hrubieszowie i Chełmie – ZDJĘCIA

Przy Oddziałach Celnych w Hrubieszowie i Chełmie zorganizowano zbiórki krwi. Do akcji włączyli się również funkcjonariusze innych służb mundurowych.

Reklamy

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej wspólnie z Trzecim Referatem Realizacji w Hrubieszowie zorganizował akcję oddawania krwi, która odbyła się w Hrubieszowie. To kolejny etap terenowej akcji poboru krwi z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej przypadającego 21 września.

W tej szlachetnej inicjatywie wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy KAS oraz  funkcjonariusze innych służb mundurowych, mieszkańcy Hrubieszowa i okolic. Krew oddali m.in. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

29 września 2020 r. w specjalistycznym mobilnym autobusie krew oddało 26 honorowych dawców. Udało się zebrać aż blisko 12 litrów tego bezcennego płynu. Akcja przebiegała bardzo sprawnie i w miłej atmosferze, którą zapewniła obsługa medyczna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Kilka dni wcześniej podobna akcja odbyła się również w oddziale Celnym w Chełmie.

Tego typu akcje są doskonałą okazją do podzielenia się tym bezcennym darem życia, którego nie da się uzyskać w żaden inny sposób.

Dziękujemy wszystkim za życzliwość i aktywne uczestnictwo!


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

fot. KAS, Zakład Karny w Hrubieszowie