Odkrycie pozostałości starej piwnicy nie wstrzyma prac przy budowie hali sportowej

Odkrycie pozostałości starej piwnicy nie wstrzyma prac przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie. O możliwych innych znaleziskach rozmowa z archeologiem Bartłomiejem Barteckim.

Reklamy

Wczoraj rozpoczęto prace przy budowie sali sportowej Staszica. Już po kilkunastu wykopanych łyżkach, koparka natrafiła na pozostałości starej murowanej piwnicy, nad którą prawdopodobnie niegdyś stały drewniane zabudowania.

Jak poinformował portal LubieHrubie inwestor, którym jest Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, odkrycie pozostałości najprawdopodobniej XIX-wiecznej piwnicy nie jest żadną niespodzianką. Przeciwnie, prace zostały rozpoczęte właśnie w tym miejscu, ponieważ w czasie badań georadarem, które miały miejsce na etapie planowania inwestycji w roku 2010, właśnie tam wykryto najbardziej interesujące elementy zabudowy piwnicznej.

Wykonawca prac budowlanych również przygotowany był na taką ewentualność i w każdym momencie może przenieść te prace w inny punkt budowy.

Obecnie piwnicę zabezpiecza firma, która prowadzi nadzór archeologiczny. Dalsze decyzje podejmie Konserwator Zabytków.

 

Poniżej rozmowa o odkrytej piwnicy i innych możliwych znaleziskach z archeologiem, dyrektorem hrubieszowskiego Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Bartłomiejem Barteckim. A także… o obecnych wystawach i planach Muzeum na przyszłość.