Odpowiedź SPZOZ

Hrubieszów Ustosunkowując się do zamieszczonego na stronie internetowej lubiehrubie.pl tekstu. Dotyczącego likwidacji Poradni Opieki Paliatywnej Dyrekcja SP ZOZ w Hrubieszowie wyjaśnia, co następuje:

Reklamy

***

Poradnia Opieki Paliatywnej funkcjonuje w ramach SP ZOZ w Hrubieszowie od 1995 r. a zatrudnieni w niej pracownicy zawsze wykonywali swoją pracę z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem dla dobra pacjentów. Aneksem do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Lublinie zawartym w dniu 9 listopada 2009 r. przedłużono możliwość udzielenia świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej na 2010 r. Jednak w związku ze zmianą warunków udzielania tych świadczeń zamieszczoną w zarządzeniu nr 96/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia umowa wygasła z dniem 31 grudnia 2009 r. Powołane zarządzenie wymaga udzielania świadczeń w ramach Poradni Opieki Paliatywnej przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu medycyny paliatywnej lub będącego w trakcie takiej specjalizacji. Na chwilę obecną wymaganych przez NFZ kwalifikacji nie posiada żaden z zatrudnionych w SP ZOZ w Hrubieszowie lekarzy oraz występują trudności w pozyskaniu kadry tej specjalizacji z zewnątrz.

W latach poprzednich wymaganie dotyczące specjalizacji było złagodzone, jednak od 1 stycznia 2010 r. jest bezwzględnie wymagane i Poradnia przestała funkcjonować ze względu na niespełnienie warunków wymaganych do realizacji umowy z NFZ w zakresie świadczeń udzielanych w poradni medycyny paliatywnej. O wygaśnięciu umowy Dyrekcja SP ZOZ została poinformowana pismem Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 4 stycznia 2010 r., co spowodowało zaskoczenie i wywołało zaniepokojenie o losy pacjentów dotychczas leczonych w ramach Poradni Opieki Paliatywnej. Mając nadzieję na utrzymanie umowy na 2010 r. jeszcze w dniach 4 i 5 stycznia br. Poradnia funkcjonowała. Niemniej jednak ze względów czysto formalnych praca w Poradni musiała zostać zakończona, a część jej zadań przejęła podstawowa opieka zdrowotna. Podzielając ubolewanie pacjentów i ich rodzin nad zaistniałą sytuacją, Dyrekcja SP ZOZ w Hrubieszowie zapewnia, że wystąpi niezwłocznie z wnioskiem o zawarcie umowy z zakresu medycyny paliatywnej z chwilą pojawienia się takiej możliwości.

Proszę o zamieszczenie niniejszej informacji jako odpowiedzi na tekst „Czytelnika”, który może zdezorientować i wprowadzać w błąd osoby nie znające powyższych faktów.

SPZOZ w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009