Odprawa roczna w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

28 marca 2019 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego.

Reklamy

 

Odprawa miała na celu omówienie realizacji zadań w  minionym roku. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem, prowadzonym oddziaływaniom penitencjarnym, a także zadaniom kwatermistrzowskim. Każdy z kierowników przedstawił analizę działalności swojej komórki za ubiegły rok oraz wskazał plany, założenia i przedsięwzięcia na bieżący rok.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz przedstawił dalsze kierunki działania oraz podkreślił, że 2019 rok stawia przed jednostką wyzwania, które będą wymagały dalszej wytężonej pracy i zaangażowania kadry. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski podsumowując odprawę, złożył hrubieszowskiej załodze podziękowania za zaangażowanie w pełnioną służbę i codzienny trud.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Zdjęcia: st.kpr. Damian Fedziuryna