Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – na czym to polega?

Nagłe pogorszenie stanu organizmu może być przyczyną ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Do wypłaty odszkodowania są uprawnione osoby, które doznały szkody w wyniku wypadków, spowodowanych przez osoby trzecie, nagłe zdarzenia losowe, a nawet przez te właśnie osoby. Do wypłaty jednorazowego odszkodowania uprawnieni są poszkodowani w wyniku wypadku przy pracy, a także zdarzania, do którego doszło na drodze do lub z miejsca pracy. Do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest także poszkodowany w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku choroby zawodowej. Warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach do wypłaty jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest więcej osób, także te, u których doszło nie tylko do uszczerbku na zdrowiu, ale także rozstroju zdrowia.

Reklamy

Możliwe jest również otrzymanie renty z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy lub odszkodowania przysługującego małżonkowi, a także poszkodowanym niezdolnym do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy do lektury.

1. Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu – na czym to polega? 

Reklamy

2. Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

3. Odszkodowania powypadkowe – kto je wypłaca? 

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu – na czym to polega?

Na czym dokładnie polega zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu? Różni się ono od odszkodowania za rozstrój zdrowia. Jest to rekompensata za doznanie powierzchownych lub głębokich uszkodzeń ciała. Szkoda musi być więc widoczna. Wśród szkód wymienić należy między innymi różne rodzaje złamań kości, stłuczenia, naderwania ścięgien, poparzenia, odmrożenia, zatrucia, rany itp.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: https://www.kompensja.pl/odszkodowania/za-uszczerbek-na-zdrowiu/.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Jak można uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Przede wszystkim trzeba pamiętać o gromadzeniu wszelkich dokumentów. Należy robić to już od początku zdarzenia, bo nigdy nie wiadomo, co może się przydać. Wszelkie zaświadczenia i potwierdzenia, pozwalające określić czas trwania leczenia, rekonwalescencji oraz konsekwencje zdarzenia będą również przydatne.

Odszkodowania powypadkowe – kto je wypłaca

Jeśli zastanawiasz się, kto wypłaca zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, warto wiedzieć, że to obowiązek zakładu lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Do odpowiedzialności za wypłatę nie pociąga się zatem osoby fizycznej lub pracodawcy, nawet jeśli są sprawcami wypadku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dowiedzin strony internetowej profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej: https://www.kompensja.pl/odszkodowania/

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja

Adres firmy:
Kartuska 246, 80-122 Gdańsk

Telefon:
+48 58 500 80 89

Strona WWW:
https://www.kompensja.pl/


tekst i fot. mat. partnera