Odznaka honorowa PCK dla funkcjonariusza hrubieszowskiego Zakładu Karnego

Major Marian Bielecki – starszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Hrubieszowie został odznaczony honorową odznaką PCK III stopnia.

Reklamy

 

W dniu 19 listopada 2016 r. mjr Marian Bielecki – starszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Hrubieszowie został odznaczony honorową odznaką PCK III stopnia. Mjr Marian Bielecki od 2006 roku aktywnie współpracuje z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie.

W ramach swoich obowiązków służbowych wspiera szereg działań w zakresie organizacji akcji pomocy socjalnej. Na podstawie podpisanego w 2012 roku porozumienia pomiędzy Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK a Zakładem Karnym w Hrubieszowie systematycznie organizuje działania na rzecz podopiecznych OR PCK w Hrubieszowie.

Dzięki zaangażowaniu administracji zakładu karnego w ciągu każdego roku wielu osadzonych pod nadzorem mjr. Mariana Bieleckiego wykonuje szereg prac takich jak m.in: malowanie pomieszczeń, sprzątanie podwórek, rąbanie drewna u osób zamieszkujących samotnie.

Ponadto, mjr Marian Bielecki pomaga w promowaniu honorowego krwiodastwa na terenie Horodła – miejscowości, w której mieszka. Wspólnie z Komendantem Placówki Straży Granicznej organizuje co najmniej dwie akcje poboru krwi, podczas których krew oddaje 30-35 osób.

Jako wychowawca d/s kulturalno oświatowych w zakładzie karnym w ramach prowadzonych programów resocjalizacji kształtuje u osadzonych społecznie pożądane postawy oraz uwrażliwia na potrzeby ludzi starszych częto zapomnianych przez otoczenie oraz najbliższych. Jego działania stanowią też istotny element integracji skazanych ze społecznością lokalną.

 

Opracował: mł.chor. Adrian Małecki – Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Fot. ZK Hrubieszów