Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie na rok szkolny 2019/2020

Absolwencie szkoły podstawowej i gimnazjalisto! Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

Reklamy

 

Technikum

Zawód:

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

 

Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia, kształcąca w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kucharz

cukiernik

kelner

elektryk

klasa wielozawodowa

ślusarz

 

Podpowiadamy, dlaczego warto kształcić się w naszej szkole:

Różnorodność:

Do wyboru masz 3 typy szkół – Technikum, Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Łącznie proponujemy ponad 12 różnych zawodów.

Zawód:

Zdając egzaminy zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca). Pamiętaj, że możesz również kształcić się dalej.

Wykształcenie i zawód:

Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach. Nasza szkoła organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki, które cieszą się ogromną popularnością.

Kadra:

Nauczyciele uczący w tej szkole są profesjonalnie przygotowani do wykonywanego zawodu. Podnoszą kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.

Zajęcia dodatkowe:

Nauczyciele proponują dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Prowadzą różnorodne koła zainteresowań. Przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego oferują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.

Wychowanie:

Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. W szkole zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów.

Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej:

Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio „School” i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności przydatne w życiu i w pracy zawodowej.

Ciekawe inicjatywy podejmowane przez szkołę:

Różnorodne akcje charytatywne, konkursy, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem i rozwijają młodzież.

Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.: Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” organizowany przez Szkolne Koło PCK, szkolne obchody „Światowego Dnia Zapobiegania AIDS”, Turniej Motoryzacyjny, Szkolny Konkurs Polonistyczny, kurs „Kelner Znakomity”.

Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Sprzątanie świata”, czy „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”.

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych (np.: piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy).

W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowe i kulturalne w regionie, a także w całej Polsce.

Wyposażenie:

Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki. W wielu salach znajdują się urządzenia multimedialne i dostęp do Internetu. Sale – językowe, informatyczne i gastronomiczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy zapewniające optymalny rozwój ucznia. Sala do ćwiczeń siłowych pozwala młodzieży rozwijać się fizycznie.

Bezpieczeństwo:

Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa pedagog, dyrektor ds. wychowawczych oraz wszyscy nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw. Dodatkowo w placówce funkcjonuje monitoring.

 

W Zespole Szkół nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, który może zagwarantować Ci pracę, a jeśli wybierzesz nasze Technikum – możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach.

Zawód i wykształcenie nadal są w cenie, a my kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy!

Istnieje również możliwości nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. To szkoła dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej i absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Absolwencie szkoły podstawowej i gimnazjalisto!

Pomyśl o swojej przyszłości! Odwiedź nas!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej!

 

Zespół Szkół nr 1

ul. Zamojska 18A

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 696-33-38

E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

www.zs1hrubieszow.pl

 

Zespół ds. Promocji Szkoły