Ogłoszenie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica zaprasza zainteresowane firmy remontowo – budowlane do składania ofert na następujące roboty budowlane:

Reklamy

 

1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku wielorodzinnym przy ul. Polna 12,

2. Obniżenie krawężnika w zatoce parkingowej przy ul. Polna 34,

3. Przebudowa odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 80,

4. Remont gzymsu budynku wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 88,

5. Remont tarasu budynku i opaski odwadniającej budynku wielorodzinnego przy ul. Ludna 22, 

6. Remont balustrady na schodach zewnętrznych budynku usługowego przy ul. Targowa 24.

Informacje dotyczące zakresu robót można uzyskać w Dziale Technicznym GZM przy ul. Polna 26 w Hrubieszowie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica przy ul Polna 19 w Hrubieszowie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.

Uprawnieni do kontaktu: Kierownik GZM Zenon Kasprzyk tel. 663 387 510 oraz Inspektor ds. tech. Wiesław Znajomski tel. 691 497 212.

Otwarcie ofert w siedzibie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica przy ul. Polna 19 w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 12:05.

 

Zarząd HSM


(Artykuł sponsorowany)