Ogłoszenie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących rodzajów robót:

Reklamy

 

1. Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem i wykonaniem miejsc parkingowych oraz przebudową drogi dojazdowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19, w Hrubieszowie.

Reklamy

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zakresu robót i warunków przetargu, określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które można bezpłatnie otrzymać w siedzibie G.Z.M. przy ul. Polnej 26 w Hrubieszowie oraz na stronie – www.hsm-staszic.pl

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie z zaznaczeniem nazwy przetargu w terminie do 25.07.2019r do godz. 12.00. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 084 696 34 05 lub 691 497 212.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 Zarząd HSM


(Artykuł sponsorowany)