3 grudnia 2023

Ogłoszenie HSM: Przetarg na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Hrubieszowie ul. Piłsudskiego 88 o powierzchni użytkowej 53,70 m2 (IV piętro) wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,90 m2.

Reklamy

Przetarg odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 12 października 2021 roku o godz. 13.30.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 168 000,00 zł. słownie (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Reklamy

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane, które wpłacą wadium w wysokości 5000,00 złotych do dnia 11.10.2021 r. na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

­

Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa przeniesienia własności lokalu po wpłaceniu w ciągu 14 dni kwoty ustalonej w wyniku przetargu.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd Spółdzielni

­


Artykuł płatny


Zobacz też:

OSP Hrubieszów odznaczona! – ZDJĘCIA

OSP Hrubieszów odznaczona! – ZDJĘCIA


https://lykoland.com/