Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego, położonej w obrębie Stara Wieś.

Reklamy

­
Zarząd Powiatu w Hrubieszowie

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego oznaczonej jako działka nr 434 o pow. 0,7900 ha położonej w obrębie Stara Wieś jednostka ewidencyjna Mircze, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1H/00063698/9.

Cena wywoławcza wynosi: 145 000 zł

Wadium w wysokości 8 000 zł należy wpłacić do dnia 08.07.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Ogłoszenie o sprzedaży zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa, na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starostwo.hrubieszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Hrubieszowie ul. mjr. Dobrzańskiego „Hubala” 1, tel. 84 696 50 68 wew. 62.

­

Pełna treść ogłoszenia o przetargu »

­

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Artykuł płatny