Ogłoszenie PGKiM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji przypomina o obowiązku dopełnienie formalności związanych z poborem wody oraz odprowadzaniem ścieków – zawarcie stosownej umowy, podanie prawidłowej ilości osób w przypadku rozliczenia ryczałtowego, w jak najszybszym terminie.

Reklamy

W miesiącu wrześniu 2008 r. zostanie przeprowadzona kontrola uregulowania powyższego obowiązku zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.).

Reklamy

Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie zostaną potraktowane, jako nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków, a sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego.