Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony w dniu 30.03.2007 r na wykonanie nawierzchni oraz nakładki bitumicznej (MSD)

Reklamy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający – Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie
z siedzibą przy ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 60 000 EURO

3. Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1
Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Krucza w Hrubieszowie – 1000 m2
– Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w normie
PN-S-96025 dla KR-1 grubości 4 cm z oczyszczeniem podbudowy

Zadanie nr 2
Wykonanie nakładki bitumicznej odcinka ul. Nowe Osiedle w Hrubieszowie – 120 ton.
– Wykonanie nakładki bitumicznej z mieszanki mineralna-asfaltowej (warstwa ścieralna)
w normie PN-S-9625 dla KR-1 z oczyszczeniem podbudowy.

więcej >>