Ogłoszono przetarg na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Dwójce i HOSiR

Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła przetarg na budowę obiektów sportowo – rekreacyjnych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 oraz Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Termin składania ofert upływa 12 sierpnia, a umowa z wykonawcą podpisana będzie w terminie do 30 dni później.

Reklamy

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni okólnej o długości 200 m przy ul. Żeromskiego 29 oraz budowa skateparku i ścianki wspinaczkowej przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie.

Infrastruktura przy ul. Żeromskiego wiąże się również z budową doświetlenia terenu oraz jego odwodnieniem poprzez budowę kanalizacji deszczowej i włączeniem się do kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Żeromskiego.


Zakres robot obejmuje wykonanie niżej wymienionych obiektów:


Przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Żeromskiego 29

1) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego

2) budowa boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej

3) budowa bieżni okólnej o długości 200m o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego

4) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

5) ustawienie piłkochwytu na boisku piłkarskim

6) budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej

7) budowa drenażu

8) budowa odwodnień liniowych

9) budowa kanalizacji deszczowej

10) budowa doświetlenia terenu.


Przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2

1) budowa skateparku z wyposażeniem w:

a) Quarter Pipe + mini quarter 320x610x150cm

b) Jumpbox 604x244x90cm

c) Funbox + grindbox 3/3+ rail 3/3 720x488x60cm

d) Quarter pipe + bank + quarter 416x732x150cm

e) Poręcz prosta 400x5x35cm

f) Grindbox 1 364x121x25cm

g) Grindbox 2 600x60x50cm

h) Grindbox 5 486x121x30/50cm

2) rozbiórka częściowo ogrodzenia istniejącego

3) budowa ogrodzenia od strony zachodniej skateparku

4) budowa ścianki wspinaczkowej o powierzchni użytkowej ok. 60m2, która będzie zawierać co najmniej następujące elementy: formacje przewieszone, formacje pionowe, formacja typu zacięcie, formacja typu rysa.