Ogłoszono przetarg na budowę zadaszonych trybun na stadionie HOSiR

Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła przetarg na budowę trybun, zadaszenia i bieżni oraz przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego stadionu Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Reklamy

Przedmiotem zamówienia jest budowa trybun wraz z zadaszeniem, budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m, budowa nowej nawierzchni w rejonie trybun oraz budowa dodatkowych ciągów pieszo – jezdnych i otwartego zaplecza szatniowego dla zawodników.

 

TRYBUNY

Zamówienie obejmuje montaż trzech segmentów typowych trybun atestowanych na 260 miejsc siedzących każdy. Trybuny usytuowano wzdłuż podłużnej osi boiska od strony zachodniej. Konstrukcja stalowa spawana z podestami wykonanymi z kratek stalowych ażurowych. Do elementów stalowych trybun mocowane będą typowe atestowane siedziska z tworzywa sztucznego w rozstawie osiowym min. 55 cm.

 

OTWARTE ZAPLECZE SZATNIOWE DLA ZAWODNIKÓW

Obiekt jest prostym wieszakiem o konstrukcji stalowej, usytuowanym w sąsiedztwie trybun na placu w jego południowo-wschodniej części. Składa się z dwóch podobnych segmentów szatniowych dla zawodników z wbudowanym siedziskiem i zadaszeniem krytym blachą gładką.

 

Szczegóły przetargu:

http://www.bip.miasto.hrubieszow.pl/bip.php?i=przetargi&id=581