Ogłoszono przetargi dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 74

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie ogłosiła dwa przetargi dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 74. Chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań.

Reklamy

 

Postępowania dotyczą dwóch odcinków: Hrubieszów – Zosin i Horyszów – Hrubieszów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięć pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin od km 329+270 do km 342+958 oraz od km 343+410 do km 343+506 (w tym 4,822 km na terenie zabudowanym oraz 8,962 na terenie niezabudowanym)”,

oraz

„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów od km 301+821 do km 320+574 o długości 18,753 km (w tym: od km 311+037 do km 312+900 na terenie zabudowanym)”

wraz z pełnieniem w obydwu wypadkach przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.

Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m. in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych):
– opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,
– opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych),
– opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne,
– opracowania środowiskowe,
– opracowania ekonomiczno-finansowe,
– opracowania techniczne, z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

Termin składania ofert upływa odpowiednio 5 i 4 lutego 2019 roku.

 

 

źródło: gddkia.gov.pl