Ogólnopolskie STOP dla sprzedaży papierosów dzieciom

Trwa Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży. Kilkuset uczestników Programu STOP18!, w tym samorządy, Policja i straże miejskie z województwa lubelskiego, działają na rzecz poprawy przestrzegania zakazu sprzedaży papierosów niepełnoletnim.

Reklamy

Rozpoczyna się również ogólnopolska akcja znakowania sklepów z papierosami. To efekt nowelizacji ustawy tytoniowej, która zacznie obowiązywać już w listopadzie. „Chcemy pomóc sprzedawcom spełnić ustawowy obowiązek oraz przekonać ich do przestrzegania prawa” – mówią uczestnicy Programu STOP18! Obecnie za sprzedaż papierosów osobom do lat 18 grozi do 5000 zł grzywny. Mimo to większość sprzedawców nie przestrzega prawa.

Według najnowszego badania SMG/KRC, aż 63 proc. sprzedawców (w Lublinie 76 proc.) sprzedałoby papierosy osobie niepełnoletniej. Tę statystykę chce poprawić kilkuset uczestników XIII Programu STOP18! Wśród nich jest między innymi blisko 300 samorządów, około 150 jednostek straży miejskiej, wszystkie Komendy Powiatowe, Miejskie i Rejonowe Policji oraz kilkadziesiąt drużyn ZHP. Do końca listopada uczestnicy akcji będą przypominać sprzedawcom
o obowiązującym prawie, przekazywać materiały edukacyjne, organizować szkolenia oraz własne badania poziomu przestrzegania prawa.

Wśród materiałów, które otrzymają sprzedawcy wyrobów tytoniowych z regionu jest nowe oznakowanie na punkt sprzedaży. Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy tytoniowej w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych należy umieścić widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”. Od 15 listopada, bo wtedy przepis wejdzie w życie, za brak powyższej informacji będzie grozić grzywna. Nowe oznakowania trafią do punktów sprzedaży poprzez blisko 400 jednostek Policji, które biorą udział w Ogólnopolskim Dniu Odpowiedzialnej Sprzedaży. Jeszcze we wrześniu materiały trafią do wszystkich jednostek straży miejskich i gminnych oraz między innymi sieci handlowych będących w Koalicji Partnerów STOP18!

Materiały Programu STOP18! docierają również do szkół. Dzięki ulotce „Jak uchronić Twoje dziecko przed paleniem?” rodzice będą mogli lepiej przygotować się do trudnej rozmowy o palącym problemie. Według badania Komitetu na rzecz dzieci w Polsce „KONARD”, Partnera Programu STOP18!, około 40 proc. uczniów pierwszych klas gimnazjum ma za sobą kontakt z pierwszym papierosem.

Program STOP18! ma również przekonać Polaków, że warto reagować w sytuacji, gdy widzimy jak niepełnoletni kupuje papierosy. „Często świadkowie takiego zdarzenia nie wiedzą, kogo poinformować o łamaniu prawa. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić stronę internetową www.sklepdokontroli.pl, na której można anonimowo podać adres punktu handlowego, podejrzanego o sprzedaż papierosów dzieciom” – mówi Michał Pełczyński, Krajowy Koordynator Programu STOP18!

Istniejący od 1998 roku Program STOP18! stawia na edukację i może pochwalić się kilkunastoma tysiącami przeszkolonych sprzedawców. To zasługa przede wszystkim straży miejskich
i samorządów, które organizują Szkoły Odpowiedzialnej Sprzedaży. Podczas zajęć sprzedawcy poznają zasady handlu, techniki asertywnej odmowy oraz uczą się jak poradzić sobie z młodym
i agresywnym klientem. W tym roku do projektu przystąpiło również ponad 120 szkół zawodowych, kształcących młodych sprzedawców. Dla wielu uczniów dyplom Szkoły Odpowiedzialnej Sprzedaży, potwierdzający bardzo dobrą znajomość zasad handlu, może być ważną kartą w trakcie rozmów z pierwszym pracodawcą. Potwierdzają to nauczyciele, którzy zdecydowali się wziąć udział w projekcie Programu STOP18!

Tegoroczna XIII edycja Programu STOP18! potrwa do końca listopada. Organizatorzy szacują,
że materiały edukacyjne dotrą do kilkudziesięciu tysięcy punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych
w Polsce. Za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie do lat 18, sprzedawcy grozi 500 zł mandat lub grzywna do 5000 zł.

W województwie lubelskim w XIII edycji Programu STOP18! udział biorą między innymi: Biała Podlaska, Józefów, Zamość.

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, prowadzony od 1998 roku, opiera się na partnerstwie organizacji i firm, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Udział
w tegorocznej edycji Programu biorą: sieci dystrybucyjne i handlowe Ruch, Kolporter, E.Leclerc, Real, Tesco, Żabka i WSS Społem Praga Południe, PKN Orlen i Shell, firma tytoniowa Philip Morris Polska, organizacje pozarządowe Stowarzyszenie „U Siemachy”, Komitet na rzecz Dzieci w Polsce „KONARD”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Założenia Programu propagują stowarzyszenia handlowe Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu
i Usług, Polska Izba Handlu. Program STOP18! wspierają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Informacje na temat Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży, włącznie z materiałami edukacyjnymi, można znaleźć na stronie internetowej www.stop18.pl