Ograniczenia używania petard i fajerwerków

Zakaz używania artykułów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązywał będzie do 31 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem 31 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. – Nowego Roku).

Reklamy

 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał 17 grudnia rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Rozporządzenie wojewody lubelskiego, które wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, weszło w życie z dniem 21 grudnia 2015 r. Zakaz używania artykułów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązywał będzie do 31 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem 31 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. – Nowego Roku).
 
Wojewoda apeluje by używanie wyrobów pirotechnicznych w Sylwestra i Nowy Rok odbywało się jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
 
Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w prawach o wykroczenia.
 
Używanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również niesie zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Świadczą o tym informacje przekazywane każdego roku, szczególnie w okresie świątecznym i poświątecznym, przez środki masowego przekazu, o poparzeniach i innych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Reklamy


***


Treść rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w zakładce „Komunikaty”.źródło: LUW