Ograniczenia w hrubieszowskim zakładzie karnym przedłużone na kolejne 2 tygodnie

Na okres kolejnych 14 dni przedłużony został w hrubieszowskim zakładzie karnym zakaz odwiedzin, odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Reklamy

 

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie z dnia 30 marca 2020 r.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 30 marca 2020 r. od godziny 15:30, na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie na okres 14 dni, wstrzymuje się m.in:

– zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;

– udzielanie osadzonym widzeń;

– odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zakład Karny w Hrubieszowie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

źródło: ZK Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Wstrzymane widzenia i nabożeństwa w hrubieszowskim zakładzie karnym