Ogrzewania gazowe lub olejowe. Modernizacja kotłowni w Staszicu zakończona

Powiat Hrubieszowski zakończył realizację zadania pn. „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w ramach budowy Przygranicznego Centrum Kulturalno – Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie – etap I hala sportowa” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Reklamy

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 264 676,66 zł przy współfinansowaniu z WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 187 000 zł.

W ramach inwestycji oddano do użytku kotłownię gazową z alternatywą na olej, która zastąpiła przestarzałą kotłownię węglową.

Reklamy

Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia został rozwiązany problem niskiej efektywności źródła ciepła i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, co w znaczny sposób powinno wpłynąć na lepsze funkcjonowanie placówki oświatowej przy ul. 3 Maja w Hrubieszowie.

 

Zdjęcia:

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrubieszow.php?get=news,635,0

 

Info i fot. Starostwo Powaitowe w Hrubieszowie