OHP jako realizator usług rynku pracy

Na terenie całego kraju jest tworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ), co sprawi, że zwiększy się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Szczególnie zyska na tym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach.

Reklamy

Projekt realizują w całym kraju Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Na terenie całego kraju jest tworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ), co sprawi, że zwiększy się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Szczególnie zyska na tym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach.

Reklamy

W województwie lubelskim w ramach projektu zostały utworzone Młodzieżowe Centra Kariery w Krasnymstawie, Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Janowie Lubelskim, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Hrubieszowie, Parczewie i Rejowcu Fabrycznym oraz Punkty Pośrednictwa Pracy w Radzyniu Podlaskim i Łęcznej, a także Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim, Dęblinie, Chełmie i Parczewie.

 

Młodzieżowe Centrum Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery swoim klientom oferują profesjonalną pomoc w zakresie kształcenia własnych losów zawodowych. Aspekty ich działania obejmują przede wszystkim informację i doradztwo w obszarze współczesnego rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Również mają za zadanie rozwijać warsztat diagnostyki w zakresie predyspozycji młodzieży do różnych rodzajów uczestnictwa w procesach rynku pracy.

Spotkania w Młodzieżowym Centrum Kariery organizowane są dla młodzieży w wieku 15-25 lat, zarówno uczącej się, jak i bezrobotnej.

Istnieje możliwość przyjazdu doradcy zawodowego do szkoły.

Oferta MCK obejmuje pakiet różnorodnych propozycji zawierający się na obszarach następujących zagadnień:

1. PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA

1.1 Usługi doradcze i informacyjne

· Prowadzenie zajęć i spotkań z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowanych w formie podstawowych usług (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, informacje indywidualne oraz informacje grupowe).

Przykładowa tematyka to:

– Informacja o zawodach (możliwość skorzystania z informacji zawartych w filmach przedstawiających konkretne zawody, zawody przyszłości);

– Informacja o rynku pracy;

– Metody poszukiwania zatrudnienia;

– Kierunki kształcenia i wybór szkoły (zarówno ponadgimnazjalnej jak i wybór kierunku oraz rodzaju studiów(dzienne, zaoczne czy wieczorowe), a także konkretnej uczelni);

– Możliwości szkolenia oraz odbywania kursów;

– Staż i przygotowanie zawodowe;

– Porady dla wyjeżdżających do pracy za granicę kraju

1.2 Projektowanie indywidualnych planów działania

· Propagowanie wśród młodzieży idei planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie tzw. Indywidualnego Planu Działania i przygotowywanie do jego wdrażania (w ramach warsztatów grupowych lub/i poradnictwa indywidualnego);

· Analiza potrzeb klienta w zakresie stosowania Indywidualnego Planu Działania;

· Identyfikacja zasobów klienta (testy zainteresowań zawodowych, predyspozycji jak również umiejętności predysponujących do konkretnego zawodu);

· Wartości i cele życiowe oraz zawodowe;

1.3 Inne zagadnienia z zakresu poradnictwa zawodowego to:

· uczenie technik autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i negocjacji;

· rozwijanie umiejętności twórczego myślenia;

· komunikacja interpersonalna;

· informowanie o możliwych formach zatrudniania i zarobkowania (przedsiębiorczość a praca);

· poszukiwanie pracy ( sposoby poszukiwania pracy, diagnoza własnych predyspozycji zawodowych, jawny i ukryty rynek pracy, rodzaje umów, oczekiwania pracodawców);

· rozwijanie postaw asertywnych w poszukiwaniu pracy;

· warsztaty na temat oczekiwań pracodawców (potencjalne pytania, jakie może zadać pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także jakie pytania można zadać pracodawcy);

· pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny);

· przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (sztuka autoprezentacji, mowa ciała);

· savoir-vivre w pracy;

· rodzaje zachowań w środowisku pracy ( rozpoznawanie zachowań agresywnych, uległych, asertywnych);

· zajęcia z zakresu prawa pracy (omawianie wybranych zagadnień zawartych w kodeksie pracy w zależności od potrzeb klienta);

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

· Przybliżenie ogólnych zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem;

· Kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych;

· Badanie predyspozycji przedsiębiorczych dostępnymi narzędziami, analiza i ocena predyspozycji klienta (czy nadaję się przedsiębiorcę?, plusy i minusy bycia przedsiębiorcą, cechy przedsiębiorcy);

· Szczegółowe aspekty samozatrudnienia i działalności gospodarczej (np. jak utworzyć własną firmę?);

· Promocja spółdzielczych form zatrudnienia wśród młodzieży, informacje o możliwości zakładania małych firm przy wykorzystaniu partnerstwa lokalnego;

· Prowadzenie warsztatów, w trakcie których młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach związanych z zagadnieniami przedsiębiorczości;

· Zapraszanie ekspertów i konsultantów z dziedzin, w obszarze których istnieć będzie zapotrzebowanie na kontakt młodzieży zainteresowanej założeniem własnej firmy ( np. ekonomiści, prawnicy, eksperci z branż poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, przedstawiciele instytucji zarządzających funduszami pożyczkowymi dla przedsiębiorców).

 

 

Wszelkie usługi Młodzieżowego Centrum Kariery są bezpłatne.

 

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
tel./fax. 84 696 43 18
www.lubelska.ohp.pl
e-mail: mck.hrubieszow@ohp.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:45 – 15:45