Olimpiada Bez Przemocy w SP Nr 1

W dniu 05 czerwca 2008 r. tysiące szkół z całej Polski, które w tym roku szkolnym przyłączyły się do ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, obchodziły „DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”.

Reklamy

Wśród nich była także Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie, w której w tym dniu zorganizowano „Olimpiadę bez przemocy”, finałowy punkt nagrodzonego w konkursie projektu „Sport dobry na wszystko”.

Zabawy sportowe, występy, konkursy, turnieje i mecze towarzyskie odbywały się
w godzinach 9.00 – 12.30 na placu rekreacyjnym i boiskach szkolnych SP nr 1.

Dzieci pod opieką wychowawców, nauczycieli a także licznie zgromadzonych rodziców, radośnie bawiły się podczas takich konkurencji jak: „Wyścigi w zastępach” dla klas I-III, kręgle, rzut do celu, skoki na materac, przeciąganie liny, konkurs rzutów osobistych do kosza.

Uczniowie wzięli także udział w konkursie plastycznym pt. „Mój kolorowy świat”.
Prace konkursowe, malowane przez dzieci kolorową kredą, pięknie ozdobiły plac rekreacyjny.

Atrakcją imprezy był pokaz modelarski, zorganizowany przez Szkolne Koło Modelarskie
„Orlik” ( instruktor – p. Leszek Kryszczuk), zrzeszające uczniów z SP nr 1 i SP nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie, a także przez zaproszony Klub Modelarski, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie. Uczestnicy imprezy z zainteresowaniem podziwiali modele samolotowe i lot balonu na ogrzane powietrze.

Rozegrano Turniej klas V- tych, w którym sponsorem nagród był p. Kazimierz Młodzianowski. Turniej wygrała klasa V b ( wych. M. Szumiata), a królem strzelców został Mateusz Kucharski – uczeń z tejże klasy.

Dziewczęta z SP nr 1 oraz ich starsze koleżanki z Gimnazjum Nr 1, rozegrały „ Mecz Przyjaźni” w piłce koszowej. Dla wyrównania szans – dziewczęta zagrały w składach mieszanych.

Szczególnie ważnym momentem był mecz towarzyski „DAM DOBRY PRZYKŁAD”, który sędziowany był przez Burmistrza Miasta – p. Marka Bartkowiaka.
W meczu zagrali zaproszeni goście: przedstawiciele różnych grup zawodowych współpracujących ze szkołą, przedstawiciele rodziców i nauczycieli oraz uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie.

Był to mecz, w którym jak sama nazwa wskazuje, dorośli dali dobry przykład dzieciom
i młodzieży, jak wartościowo spędzać czas wolny, jak żyć zdrowo i bezpiecznie. Wszyscy uczestnicy tego meczu otrzymali imienne dyplomy promujące kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której aktywnie uczestniczy nasza szkoła.

Nauczyciele „Jedynki”, drogą głosowania wyłonili zwycięzcę konkursu na plakat klasowy
„RADOŚĆ SPORTU”. Najciekawszy okazał się plakat klasy III a (wych. M. Sidorska).

Wiele radości sprawiło wspólne śpiewanie do mikrofonów. Wszystkie klasy miały „swoje pięć minut”, by zaprezentować widzom piosenkę lub skecz. Przed publicznością wystąpiło także Szkolne Koło Teatralne „Pinokio”, którym opiekuje się Jolanta Podlewska.
Młodzi aktorzy zaprezentowali przedstawienie „Diabelsko trudne”, wystawiane uprzednio na deskach HDK.

Do sportowej walki w stylu „fair play” zaprosiły dziewczęta ze szkolnego zespołu „Fit Girls”, które zaprezentowały układ taneczny z elementami aerobiku.

Punktualnie o godzinie 12.00, wypuszczono w niebo czerwone baloniki, symbol „Dnia Szkoły bez przemocy”.

Po tym kulminacyjnym punkcie nastąpiło wręczenie nagród w poszczególnych konkursach
i turniejach. Dekoracji dokonał p. Burmistrz Marek Bartkowiak, p. dyrektor Dorota Cybula,
p. dyrektor Edyta Kucharska, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Joanna Tereszkiewicz oraz p. Kazimierz Młodzianowski.

Nagrody odebrali między innymi zwycięzcy „Turnieju Tenisa Równych Szans”, przeprowadzonego w ramach realizacji projektu „Sport dobry na wszystko” w miesiącach IV – V 2008 r. przez p. Tomasza Magdziaka.
I miejsce zajęła klasa VI a (wych. E. Bohonos), II miejsce – V a (wych. A. Suwała), a
III msc. – kl. IV c (wych. J. Filipowicz). Graczami „Fair play” zostali: Aleksandra Góra
z IV b oraz Piotr Różniatowski z IV a.

Zakup nagród i słodyczy dla zwycięzców w konkursach i uczestników poszczególnych konkurencji możliwy był dzięki sponsorom: Organizatorom programu „Szkoła bez przemocy” w związku z nagrodzonym projektem „Sport dobry na wszystko” oraz koordynatorowi kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w naszym mieście – Urzędowi Miasta w Hrubieszowie.

Konferansjerkami podczas „Olimpiady bez przemocy” były: Marta Kuczyńska i Agnieszka Kolano. Dekoracje wykonała p. Barbara Mielniczuk.

W zabawie wzięli udział przedstawiciele innych hrubieszowskich szkół: Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie.
Gościem specjalnym były pierwszaki z kl. I b SP nr 3, które przybyły na imprezę sportową pod opieką wychowawczyni – p. Anny Kryszczuk oraz p. Moniki Będzińskiej.

„Przemoc jest straszna, przemoc to choroba
Okrutne czyny, czasem nawet słowa
Ogarnia wszystkich winnych i bez winy
Nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny”

Wszyscy ci, którzy wzięli udział w „Olimpiadzie bez przemocy”, swoją obecnością
i sportową postawą dali wyraz temu, że protestują przeciwko zjawisku przemocy rówieśniczej w szkołach.

Szkoła Podstawowa Nr 1, potwierdziła to jeszcze w inny sposób. Była jedną z 600 szkół, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów „Szkoły bez przemocy” i zebrała podpisy pod listem otwartym do Prezydenta RP, w którym wyrażono prośbę o pomoc w działaniach, prowadzących do zmniejszenia przemocy i agresji w szkołach.

Z zebranych w polskich szkołach 160 tysięcy podpisów utworzono księgę „Razem przeciw przemocy”, którą wręczono p. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podczas uroczystych obchodów „Dnia szkoły bez przemocy” w Warszawie.

Tekst – Marta Kuczyńska

zobacz zdjęcia >>