Opłatek organizacji kobiecych

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Spotkanie Opłatkowe organizacji kobiecych działających w Gminie Hrubieszów odbyło się w dniu 6 stycznia 2009 r. w Cichobórzu. Wzięło w nim udział około 70 osób.

W opłatku udział wzięły: przedstawicielki KGW, przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów „Polskie Kwiaty”, władze gminy, władze powiatu, przedstawiciele Roztoczańskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych.

Zespół „Zuzanki” z KGW Moniatycze przedstawił koncert kolęd, a dzieci z Klubu Przedszkolaka z Cichobórza wcieliły się w role smerfów.

Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowały panie z KGW Cichobórz ze środków Rady Gminnej KGW w Hrubieszowie.

W podziękowaniu za społeczną pracę nagrody otrzymali:

1. KGW Cichobórz – od Roztoczańskiego Związku oraz Wójta Gminy Hrubieszów,

2. Rada Gminna KGW – od Starosty Hrubieszowskiego,

3. Każde KGW otrzymało ponadto po 10 koszulek promocyjnych.

Z podsumowania działalności KGW, złożonego przez przewodniczącą Rady Gminnej Irenę Czerwińską, wynika że Koła w 2008 r. wykonywały swoje zadania, współpracując z wieloma organizacjami i instytucjami, jak: Roztoczański Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy oraz Ochotnicze Straże Pożarne, Sołectwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, Starostwo Powiatowe, Gminny Zakład Usług Komunalnych, a także inne stowarzyszenia.

Działalność kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Hrubieszów w 2008 r. została oceniona bardzo dobrze przez przewodniczącego Rady Roztoczańskiego Związku.

Wójt Gminy Hrubieszów
Jan Mołodecki

Hrubieszow 2009-09-09