Opłatek w Zakładzie Karnym

Z inicjatywy Grupy Anonimowych Alkoholików GRANICA, działającym przy Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Reklamy

br />Grupa działa w zakładzie już od 14 lat pod okiem pana Zygmunta Ślliwińskiego i właśnie po raz czternasty w świetlicy ZK spotkali się skazani, którzy aktywnie uczestniczą w działaniu Grupy, ich sympatycy i rodziny oraz zaproszeni goście. W tym również oficjalni.

Pan Śliwiński, za swoją działalność społeczną otrzymał brązową odznakę Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Do działającej w więzieniu Grupy AA należy około 40, skazanych za różne przestępstwa osób.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych Klubów AA: KROKUSA z Białej Podlaskiej, KRESU i LUMENU z Hrubieszowa.

Mszę Świętą odprawili proboszcz parafii Św. Ducha Wiktor Koziński, kapelan tutejszego Zakładu Karnego i ks. Piotr Kawecki z parafii Św. Mikołaja.

Uroczystość uświetnił akompaniament siostry Doroty i zespołu Schola.

Dyrektor Bartnik, burmistrz Wołowski i pan Śliwiński złożyli osadzonym, ich rodzinom i gościom życzenia, po czym połamano się opłatkiem.

Dla członków Grupy AA i ich rodzin przygotowano również tradycyjny poczęstunek.

zobacz zdjęcia >>