Opłatkowa sesja Rady Miasta: Ustalono wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Na dzisiejszej (19 grudnia) sesji Rady Miasta, oprócz tradycyjnego opłatka, zadecydowano o emisji kolejnej transzy obligacji komunalnych i wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

Reklamy

 

Pod koniec grudnia odbywa się tradycyjnie już opłatkowa sesja Rady Miasta, w czasie której władze, pracownicy instytucji miejskich, radni oraz zaproszeni goście składają sobie świąteczne życzenia. I dziś nie zabrakło tego zwyczaju.

Po opłatku i krótkiej przerwie odbyła się robocza część sesji, w której po raz pierwszy uczestniczyła wiceburmistrz Marta Majewska.

Rada Miasta wyraziła zgodę na emisję kolejnych serii obligacji komunalnych o łącznej wartości 2.5 mln. złotych.

Radni podjęli również decyzję o wysokości wynagrodzenia burmistrza Tomasza Zająca, które wynosić będzie 8 560 zł. brutto.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie poprzedniego burmistrza Tadeusza Garaja wynosiło 10 200 zł. brutto.