26 września 2023

Opłatkowa X sesja Rady Powiatu

28 grudnia odbyła się X sesja Rady Powiatu. Było to ostatnie w tym roku spotkanie radnych, w czasie którego tradycyjnie podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia noworoczne. W sesji uczestniczyli m. in. eurodeputowany Arkadiusz Bratkowski i przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Tomasz Zając, a także poseł na sejm RP Sławomir Zawiślak.

Reklamy

W sesji udział wzięli również zaproszeni duchowni: proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Wiesław Oleszek, ks. prałat Kazimierz Gawlik oraz ks. Jan Kot, a także przedstawiciele gmin powiatu hrubieszowskiego, służb mundurowych, samorządów, szkół, instytucji i organizacji.

W części roboczej m. in. zatwierdzono projekt budżetu powiatu hrubieszowskiego na rok 2012, który przewiduje dochody w wysokości 48 643 000 zł i wydatki na kwotę 49 609 000 zł. Tak niski deficyt budżetowy lokuje powiat hrubieszowski wśród najmniej zadłużonych powiatów polskich. Wydatki na inwestycje planuje się na poziomie 21 % – jedną z ważniejszych będzie budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Reklamy

***

X Sesja Rady Powiatu