Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

„Tę wystawę opracowaliśmy, aby prezentując oryginalne dokumenty udowodnić, że patriotyczna młodzież polska nie godziła się z sowiecką dominacją w Polsce, z ograniczeniem jej suwerenności, ateizacją, fałszowaniem historii i powszechną sowietyzacją w naszej Ojczyźnie.” (fragm. Przewodnika po wystawie).

***

12 – 24 października 2009 r.

Wystawa historyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
pt.: „Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski” opracowana przez Związek Młodocianych Więźniów Politycznych 1944 – 1956 „JAWORZNIACY” (www.jaworzniacy.pl) udostępniona dzięki zaangażowaniu p. Ryszarda Płonkowskiego – Polska Młodzież Walcząca i p. Tadeusza Kosika – Podziemna Organizacja Młodzieży Polskiej. W/w organizacje działały na terenie hrubieszowskich szkół średnich w latach 1948 – 1950.

Wystawa prezentowana będzie w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie budynek B, sala nr 19 (czytelnia) w dniach 12 – 24 października 2009 r. w godzinach:
poniedziałek – piątek 14.00 – 17.00,
sobota 10.00 – 13.00.

Sponsor wystawy – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Możliwe jest również zwiedzanie grupowe młodzieży z innych szkół, po wcześniejszym uzgodnieniu.

***

info
ZS nr 2 w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009