Oskarżeni w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Śledztwo prowadziła PSG w Hrubieszowie

Oskarżeni w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się handlem sprzętem rolniczym, staną przed sądem. Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia w tej sprawie.

Reklamy

Prokuratura Okręgowa w Zamościu w śledztwie prowadzonym przez Placówkę Straży Granicznej w Hrubieszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia wobec sześciu osób. Osoby te były podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się między innymi handlem ciężarowymi przyczepami rolniczymi z podrobionymi oznaczeniami identyfikacyjnymi. Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy obejmowała okres od stycznia 2016 roku do sierpnia 2018 roku i była zlokalizowana na terenie woj. lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Członkowie grupy, w ramach ustalonego podziału ról, w celu upozorowania legalnego pochodzenia, dokonywali podrabiania umów sprzedaży ciężarowych przyczep rolniczych od obywateli Niemiec, a następnie podrabiali ich oznaczenia identyfikacyjne. W dalszej kolejności, wystawiano zaświadczenia o przeprowadzonych badań stanu technicznego, mimo iż takowych badań nie przeprowadzono. Przyczepy były następnie rejestrowane na terenie woj. lubelskiego i sprzedawane. Dowodem sprzedaży były faktury VAT, w których w sposób celowy i istotny zaniżano rzeczywistą cenę sprzedaży przyczep, doprowadzając do uszczupleń należności publicznoprawnych. Członkowie grupy dokonali w ten sposób obrotu sprzętem rolniczym o łącznej wartości co najmniej 2 500 000 złotych.

Reklamy

­

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania umów sprzedaży i oznaczeń identyfikacyjnych ciężarowych przyczep rolniczych, poświadczania nieprawdy w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych, wyłudzania poświadczania nieprawdy w pozwoleniach czasowych i dowodach rejestracyjnych pojazdów, składania fałszywych zeznań, a także popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Łącznie wszystkim podejrzanym przedstawiono 625 zarzutów.

Na etapie postępowania przygotowawczego stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozorów Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 60 000 złotych.

Na poczet grożących podejrzanym kar, dokonano zabezpieczeń majątkowych na mieniu ruchomym i nieruchomościach w łącznej kwocie ponad 460 000 złotych.

Za popełnienie zarzucanych czynów, podejrzanym grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

­

Źródło i fot: NOSG / Prokuratura Okręgowa w Zamościu


Zobacz też:

Policja i prokuratorzy wrócili na miejsce wybuchu rakiety w Przewodowie

Policja i prokuratorzy wrócili na miejsce wybuchu rakiety w Przewodowie


Zerknij na Instagram →