Osobowość Roku 2019. Kandydaci z powiatu hrubieszowskiego

Kurier Lubelski organizuje plebiscyt na Osobowość Roku 2019. Głosowanie już się rozpoczęło! Możesz jeszcze zgłosić propozycję nominacji na Osobowość Roku 2019 w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

 

Głosami mieszkańców województwa lubelskiego, osobno w miastach i powiatach zostaną przyznane tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

 

Z powiatu hrubieszowskiego do tytułu Osobowość Roku 2019 zostali nominowani:

 

w kategorii Kultura:

Sylwia Heś – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie – za uzyskanie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych celem poszerzenia zbiorów bibliotecznych oraz udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo,

Anna Kostkiewicz – studentka KUL, członek stowarzyszenia charytatywnego Przytulisko z Chełma, wokalistka, Teratyn – za bezinteresowną działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących oraz charyzmę,

Tomasz Brudnowski – muzyk, kompozytor, aranżer, współtwórca Teatru Piosenki MŁYN , właściciel Agencji Artystycznej Bruno, instruktor zespołu wokalnego HUBAL, leader zespołu BRUNO, Hrubieszów – za całokształt 25 letniej pracy artystycznej na rzecz regionu hrubieszowskiego. Charytatywnie udziela się na wielu imprezach pomagając potrzebującym z naszego regionu. Tomasz obecnie w trakcie nagrań płyty audio…odznaczony w 2019 roku w dziedzinie kultury jako zasłużony dla powiatu,

Adam Szabat – wokalista, Hrubieszów – za wrażliwość i charyzmę,

Robert Szabat – wokalista, Hrubieszów – za zaangażowanie w promowanie powiatu poprzez działania kulturalne,

Jolanta Janiec – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie – za realizację projektów oraz organizację wydarzeń kulturalnych w bibliotece,

Bartłomiej Bartecki – dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – za realizację projektu Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa w Hrubieszowie oraz przeprowadzanie plac rewitalizacyjnych Dworku Du Chateau z XVIII w.,

Maria Marut – prowadząca Grupe Teatralną „Acrimonium”, Hrubieszowski Dom Kultury, Hrubieszów – za  prowadzenie koła literackiego przy Hrubieszowskim Domu Kultury,

Marek Watras – dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Hrubieszów – za organizację licznych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz promowanie zdrowego trybu życia,

Emilia Feliksiak – dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, Hrubieszów – za organizację licznych wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla mieszkańców miasta w każdym wieku, 

Andrzej Marut – instruktor ds. upowszechniania plastyki, Hrubieszów – za  organizację konkursów plastycznych, wernisaży oraz rozwijanie kreatywności i miłości do sztuki wśród uczestników Zajęć Plastycznych.

 

w kategorii Działalność społeczna i charytatywna:

Irmina Pedo – animator, instruktor zumby, Dołhobyczów – za organizowanie maratonów charytatywnych, pracę z dziećmi,

Edyta Targońska – specjalna szkoła dla dzieci upośledzonych, Hrubieszów – za niesienie pomocy ludziom chorym, organizowanie pomocy charytatywnej,

Barbara Czarnecka Sobczak – działaczka społeczna, Werbkowice – za bezinteresowną pomoc innym oraz zaangażowanie w działalność społeczną,

Weronika Dąbrowska – Hrubieszów – za wielką empatię, chęć pomocy potrzebującym, łatwy kontakt z dziećmi i drugim człowiekiem, częste akcje dobroczynne na rzecz innych, działalność w wielu organizacjach wspierających potrzebujących(Caritas, PCK), wolontariat. Kształtowanie u wychowanków postaw sprzyjających drugiemu człowiekowi. Wrażliwość na krzywdę innych. Bezwzględną pomoc osobom chorym, organizowanie akcji pomocowych. Współpracę z organizacjami powiatowymi typu GOPS, MOPS, PCPR, Policja. Angażowanie swoich wychowanków w różnego rodzaju akcje humanitarne mające na celu pomoc słabszym, uboższym, chorym. Przekazywanie takich wartości jak wrażliwość na krzywdę innych, chęć współdziałania, otwartość,

Danuta Muzyczka – działaczka społeczna, Werbkowice – za wielkie serce i bezinteresowną pomoc drugiej osobie,

Andrzej Bogatko – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie – za realizację programu na rzecz osób niepełnosprawnych z dofinansowania PFRON,

Alfred Matyjaszczyk – prezes Fundacji Reksio i Przyjaciele, Podhorce – za opiekę nad bezdomnymi psami, organizację zbiórek na rzecz podopiecznych i sukcesy w znajdowaniu im nowych domów,

Maryla Symczuk – Starosta powiatu, Hrubieszów – za czas dla ludzi nie tylko w dni wyznaczone, dzięki niej Hrubieszów zmienia się na lepsze, stara się o dofinansowani dróg, szpitala. Dzięki niej i Pani Burmistrz ludzie zaczynają wierzyć, że będzie lepiej. Jest wspaniałą, ciepłą osobą, a jednocześnie silną kobietą która walczy o ulepszanie miasta. Przez dwa lata zrobiła dużo więcej niż jej poprzednicy,

Marek Maciejczyk – strażak OSP, Hrubieszów – za duże zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne. Jako strażak OSP Hrubieszów współorganizuje i bierze czynny udział w wielu projektach, m in. Szlachetna Paczka, WOŚP, „Pełna miska dla schroniska” oraz wielu innych festynach i akcjach charytatywnych. Współorganizator wielu akcji Honorowego Dawstwa Krwi. Czynnie współpracuje i wspiera Środowiska: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość oraz Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK koło w Hrubieszowie. Współzałożyciel zespołu wokalnego „HUBAL” promującego tradycje patriotyczne, wojskowe i religijne w regionie,

Monika Wołos – prezes Fundacji Czasoprzestrzeń, Hrubieszów – za organizację charytatywnych koncertów oraz tworzenie nowych projektów charytatywnych,

Tadeusz Panasiewicz – prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego Lumen, Hrubieszów – za skuteczną pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym,

Piotr Sendecki – działacz społeczny, Hrubieszów – za wolontariat i współorganizację Szlachetnej Paczki,

Magdalena Żaroffe – starszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie – za natychmiastową reakcję i udzielenie pierwszej pomocy kobiecie, która straciła przytomność. Wykonane czynności resuscytacyjne uratowały poszkodowanej życie,

Beata Tomaszczuk – działaczka społeczna, Świerszczów – za bardzo prężne działanie. To osoba o dobrym sercu, która zawsze znajdzie czas i rozwiązanie zgłaszanych jej problemów.

 

w kategorii Biznes:

Przemysław Gniecki – Hrubieszów – za nauczanie hrubieszowiaków i nie tylko, jak można jeść. Za pokazanie wysokich standardów oraz wysokiej jakości jedzenia. Za kulinarną misję, którą podjął, by pokazać mieszkańcom Hrubieszowa światowe trendy w gastronomii. Poziom jego restauracji z roku na rok się podwyższa,

Krzysztof Nowosad – właściciel firmy MorisClean, Hrubieszów – za oferowanie nowoczesnych usług, sumienne wykonywanie obowiązków oraz rozwijanie firmy,

Tomasz Sulewski – współwłaściciel Browaru Sulewski, Hrubieszów – za współpracę z Marcinem Żewłakowem, promowanie hrubieszowskiego piwa na rynku, rozwijanie oferty browaru oraz jego rozbudowę,

Łukasz Więsyk – właściciel Salonu Bad Wolves Tattoo Studio, Hrubieszów – za wysoką jakość i estetykę wykonywanych usług,

Krzysztof Drączkowski – właściciel WIST Sklepu i Warsztatu Motoryzacyjnego, Hrubieszów – za silnie rozwinięte zaplecze techniczne, dbałość o jakość usług oraz poszerzanie oferty sklepu i warsztatu motoryzacyjnego WIST,

Ewa Wilkos – właścicielka gabinetu kosmetycznego Kleopatra, Hrubieszów – za zdobycie Certyfikatu Akademii Professional II oraz szeroką ofertę usług w gabinecie kosmetycznym Kleopatra,

Andrzej Kalbarczyk – właściciel firmy Dachy Kalbarczyk, Hrubieszów – za długi staż na rynku usług budowlanych i profesjonalizm wykonywanych usług.

 

w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna:

Piotr Gronowicz – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – za rozwijanie jednostki PSP w Hrubieszowie i organizację wielu szkoleń i ćwiczeń celem usprawnienia funkcjonowania jednostki,

Kamil Kubica – sekretarz, członek zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia Genealodzy Zamojszczyzny, Hrubieszów, Zamość – za organizowanie działań integrujących lokalną społeczność i promowanie genealogii,

Marta Majewska – burmistrz Miasta Hrubieszów – za realizację projektów oraz zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców,

Anna Naja – przewodnicząca Rady Miejskiej, Hrubieszów – za aktywne działanie na rzecz miasta i mieszkańców,

Mariusz Nagadowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Hrubieszów – za realizację licznych projektów, propagowanie ochrony środowiska i dzielenie się wiedzą na temat ochrony lasów,

Krzysztof Bożek – wójt Gminy Horodło – za aktywne działanie na rzecz gminy oraz pomyślne zakończenie inwestycji przebudowy dróg w gminie,

Agnieszka Skubis-Rafalska – wójt Gminy Werbkowice – za prężne działanie na rzecz lokalnej społeczności, między innymi uzyskanie dofinansowania na rozwój infrastruktury drogowej w gminie oraz zaopatrzenie OSP w średni wóz bojowy z wyposażeniem.

 

Nominacje i głosowanie >>

 

źródło: kurierlubelski.pl

 


 

Zobacz też:

SPORT – Czy powróci plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera powiatu hrubieszowskiego?

SPORT – Trwa XX Plebiscyt Piłkarski

SPORT – Wyniki 85. Plebiscytu Przeglądu Sportowego