Ostatni wyjazd na basen

Hrubieszów

Stowarzyszenie „Mamy Siebie” po raz ostatni zorganizowało wyjazd na krytą pływalnię do Zamościa w ramach projektu „Pływamy Bezpiecznie” – nauka i doskonalenie techniki pływania dla dzieci i młodzieży współfinansowanego przez Powiat Hrubieszowski.

Reklamy

Głównym celem Stowarzyszenia w ramach tego zadania było stworzenie młodym ludziom możliwości podniesienia ogólnej sprawności fizycznej, oswojenia się z wodą z jednoczesnym zachowaniem szacunku i dystansu do żywiołu, jakim jest woda. Pokazanie w jaki sposób mądrze i ciekawie spędzić wolny czas, a nie tylko przed komputerem. Ale przede wszystkim nabycie umiejętności pływania i przekazanie beneficjentom, że to nie tylko przyjemność, ale również umiejętność służąca ich bezpieczeństwu oraz możliwości niesienia pomocy innym.

W projekcie wzięło udział 27 osób, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Każdy z uczestników na ostatnich zajęciach otrzymał dyplom uczestnictwa oraz wypełnił ankietę ewaluacyjną, z której jednoznacznie wynika, ze wszystkie osoby chętnie pojechałyby z nami jeszcze raz, a nawet ten czas przedłużyły do końca roku szkolnego. Niestety musimy się jednak żegnać, ale mamy nadzieje, że nie na długo.

Stowarzyszenie „Mamy Siebie”

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009