Ostatnia sesja Rady Miasta tej kadencji

W piątek 27 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta tej kadencji.
Najważniejszą decyzją, jaką podjęto w czasie obrad była uchwała o zaciągnięciu przez Miasto kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 900 000 zł, który przeznaczony będzie na dokończenie prac przy przebudowie oczyszczalni ścieków.

Reklamy

Decyzja ta nie wywołała żadnych emocji, ponieważ była niejako konsekwencją podejmowanych wcześniej uchwał o nakładach na ten cel. Projekt przegłosowano 17 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi się.

Podsumowując kadencję, Przewodniczący Rady – Dariusz Gałecki słusznie zauważył, że niezależnie od tego, jaką laurkę wystawią sobie radni – prawdziwa ocena ich pracy spoczywa w rękach wyborców, którzy już niedługo wystawią ją w wyborach.

Trochę statystyki – w czasie minionych 4 lat Rada Miasta odbyła 53 sesje, w tym – 10 nadzwyczajnych, frekwencja na posiedzeniach wyniosła 97 % (9 radnych miało 100% obecności na sesjach), Rada podjęła 508 uchwał, zgłoszono 102 interpelacje, 234 zapytania, 557 wniosków, odbyto 280 posiedzeń komisji tematycznych, przeprowadzono 41 kontroli.

Pod koniec posiedzenia, w iście chrześcijańskim duchu, wszyscy złożyli sobie nawzajem podziękowania – Rada Miasta na pamiątkę kadencji 2002 – 2006 przekazała swoim członkom, burmistrzom oraz przewodniczącym poszczególnych osiedli upominki w postaci Atlasu Historii Polski.

zobacz zdjęcia >>