Oświadczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie miejsc parkingowych

W związku ze skierowaniem do mnie pisma przez Pana Posła Marka Poznańskiego, dotyczącego rzekomego zmniejszenia miejsc parkingowych przy ul. Rynek w wyniku prowadzonej rewitalizacji śródmieścia oświadczam, że nie jest prawdą, że się zmniejszy ilość miejsc parkingowych.

Reklamy


Wręcz odwrotnie – w najbliższym sąsiedztwie ul. Rynek powstanie 87 miejsc parkingowych, które są aktualnie budowane.

Po zakończeniu modernizacji i zagospodarowaniu placu przy ul. Rynek, zostaną określone zasady i godziny parkowania na placu dla określonej grupy pojazdów.

Tym samym pragnę uspokoić tych wszystkich prowadzących działalność handlową lub usługową , którzy złożyli swoje podpisy pod pismem Pana  Posła. Nie jest moją intencją robić coś, co jest niezgodne z wolą większości mieszkańców. Dziwię się natomiast, że dają się manipulować  osobom, którym zależy wyłącznie na rozpowszechnianiu fałszywych informacji.

Współczuję Panu Posłowi, że nie może wykazać się osiągnięciami zarówno na niwie parlamentarnej, jak i działalności na rzecz naszego miasta. Chce więc zaistnieć, jako kandydat na burmistrza w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji.

 

 

Burmistrz Miasta

Tadeusz Garaj