Oświadczenie Burmistrza Miasta w sprawie wyroku Sądu Pracy

W związku z zamieszczonym artykułem w Tygodniku Zamojskim autorstwa Anety Urbanowicz, dotyczącym skierowania przeze mnie pozwu do Sądu Pracy wyjaśniam co następuje:

Reklamy

Rada Miejska w dniu 16 lipca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia mojego wynagrodzenia o kwotę 2630 zł, czyli o prawie 26%. Uchwała została podjęta pochopnie, bez merytorycznego uzasadnienia, a wejście w życie postanowień uchwały nastąpiło w dniu jej podjęcia.

Jestem pracownikiem samorządowym i jak inni pracownicy podlegam przepisom wynikających z Kodeksu Pracy co Rada Miejska nie uwzględniła zmieniając mi dotychczasowe warunki wynagrodzenia. Czytając orzecznictwa sądów w podobnych sprawach nabrałem przekonania, że podjęta uchwała jest niezgodna z prawem i dyskryminująca mnie w porównaniu z innymi samorządowcami.

W tej sytuacji postanowiłem złożyć pozew do Sądu Pracy w celu rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd przedmiotowej sprawy. Sąd Pracy uznał moje powództwo i przywrócił poprzednie warunki płacy.

Insynuowanie, że celowo opóżniam wypłatę odszkodowania bo chcę zgarnąć ustawowe odsetki nie ma uzasadnienia. Stanowczo oświadczam, że nie będę wnosił o wypłacenie odsetek, o których mowa w artykule. Nie jest moim celem narażania budżetu miasta na dodatkowe koszty. Tym pozwem chciałem udowodnić, ze Radni przy podejmowaniu decyzji kierowali się względami politycznymi a nie merytorycznymi.

 

Burmistrz Miasta

Tadeusz Garaj