25 lipca 2024

Oświadczenie Klubu Radnych Rady Miejskiej w Hrubieszowie „W jedności siła”

Dnia 1 grudnia 2013 r. /niedziela/ odbędzie się w naszym mieście referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszowa przed upływem kadencji. W związku z powyższym, oświadczamy:

Reklamy

1. Granice obwodów do głosowania oraz siedziby Obwodowych Komisji do spraw referendum, pozostają bez zmian od ostatnich wyborów samorządowych.

2. Skarga złożona przez Burmistrza Tadeusza Garaja, do Wojewódzkiego Sądu   
Administracyjnego o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania przed 
upływem kadencji, została oddalona przez ten Sąd.

Reklamy

3. W przypadku  skutecznego  rozstrzygnięcia referendum, odwołania,  Burmistrz nie otrzymuje odprawy pieniężnej a z jego  zastępcą automatycznie zostaje rozwiązany stosunek pracy za wypowiedzeniem.

4. Przedterminowych wyborów na stanowisko burmistrza nie będzie. Do czasu nowych         
terminowych wyborów, władzę sprawować będzie Zarząd Komisaryczny.

Reklamy

5. Większość inwestycji miejskich ukończonych w tej kadencji, jest jedynie kontynuacją pracy poprzedniego Burmistrza.

6. Referendum to święte prawo demokracji, zapraszamy do udziału w referendum.

 

Czerw Jerzy

Bojarczuk Józef

Kasperkiewicz Waldemar

Kawalec Reginald

Kryszczuk Leszek

Laskowski Marek

Podlewski Andrzej

Romaszko Tadeusz

Sołtysiak Wojciech

Szulakiewicz Jan

Temporowicz Grażyna

Wesołowska Teresa