Oświadczenie Klubu Radnych „W Jedności Siła”

Oświadczenie Klubu Radnych „W Jedności Siła” w sprawie uchwały o przyznaniu Stowarzyszeniu MKS „Unia” Hrubieszów dodatkowych środków finansowych

Reklamy

Oświadczenie Klubu Radnych „W Jedności Siła” w sprawie uchwały o przyznaniu Stowarzyszeniu MKS „Unia” Hrubieszów dodatkowych środków finansowych


1. Radni Klubu „W Jeności Siła” podtrzymują zarzuty sformułowane w protokole Komisji Rewizyjnej z kontroli Stowarzyszenia MKS „Unia”, a przede wszystkim zwracają uwagę na brak dostosowania wydatków do wysokości budżetu, którym dysponowano w dziale piłki noznej.

2. Radni zwracają uwagę, że MKS „Unia” jest prawie calkowicie finansowany z budżetu miejskiego i nie wykorzystuje możliwości pozyskiwania środków z innych źródeł, szczególnie w dziale piłki nożnej.

3. Decyzja o przyznaniu dodatkowych pieniędzy w wysokości 34 tys. zł. na pokrycie niedoboru finansowego w dziale piłki nożnej seniorów jest wyrazem dobrej woli radnych, pomimo powyższych zastrzeżeń. Radni wzięli pod uwagę dobro hrubieszowskiego sportu, wysiłek piłkarzy oraz krótki czas do rozpoczęcia rozgrywek ligowych. Inna decyzja groziła by wycofaniem drużyny z ligi i niepotrzebną eskalacją konfliktu w mieście. Chcemy podkreślić, że traktujemy tę sytuację, jako zupełnie wyjątkową, która nie powinna mieć miejsca w przyszłości.

4. Klub Radnych uważa, że środki finansowe, które zostaną zaplanowane w budżecie miejskim w 2013 r. na organizację sportu powinny być na poziomie takim, jak wszystkich innych podmiotów finansowanych z miejskiej kasy.