Oświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie i Rozwój 2018

Z uwagi na fakt, iż w przedstawionym przez KW Prawo i Sprawiedliwość Oświadczeniu znalazły się okoliczności rozmijające się ze stanem rzeczywistym, jak również w samej treści pozostają sprzeczne wewnętrznie, zmuszeni jesteśmy do odniesienia się do Oświadczenia i sprostowania nieprawdziwych informacji.

Reklamy

 

W Oświadczeniu KW PIS poniższe elementy wymagają sprostowania:

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż żadna z wypowiedzi zamieszczonych przez Komitet PiR nie zawierała stanowiska o odstąpieniu od debaty przez KWW Porozumienie i Rozwój 2018 reprezentujący kandydatkę Martę Majewską. Przeciwnie, taka konstatacja wybrzmiała w finalnej części oświadczenia KW PiS. Staramy się podejść do tego faktu ze zrozumieniem i szanujemy Państwa decyzję ocenę pozostawiając mieszkańcom. Mamy jednak wrażenie, że adwersarzom umknął fakt, iż to właśnie Komitet reprezentujący Panią Martę Majewską był inicjatorem przeprowadzenia debaty.

Nieprawdą jest, że Pani Marta Majewska stawiała jakiekolwiek warunki dotyczące pytań. Już w dniu 25 października w trakcie spotkania wyraziła telefonicznie zgodę na WSZYSTKIE uzgodnienia dotyczące przebiegu debaty tj. ilości i zakresu tematycznego pytań oraz czasu odpowiedzi a także tego, że pytania będą NIEZNANE dla kandydatek.

Jedyną kwestią, którą zasugerowała Pani Marta Majewska był czas przeznaczony w debacie na wystąpienie samych kandydatek i prezentację programu. Zaproponowane przez przedstawicieli Pani Maryli Symczuk skrócenie tego punktu do 7 min (z zaproponowanych 15) było niezgodne z oczekiwaniami Pani Marty Majewskiej, co zważywszy na zakres programu kandydatki jest zrozumiałe. Ostatecznie strony przystały na 10 min. czasu prezentacji.

Po zakończeniu rozmów przedstawiciele KW PIS stwierdzili, że nie są uprawnieni do akceptacji uzgodnień dotyczących przebiegu debaty i muszą przedyskutować to z kandydatką Panią Marylą Symczuk. W związku z tym umówiliśmy się na kontakt telefoniczny w piątek 26 października do godzin popołudniowych. Czekaliśmy dobę dłużej – żadnej informacji nie otrzymaliśmy. Nikt nie podjął żadnej próby kontaktu w jakiejkolwiek dostępnej formie. To FAKT.

Nie bez znaczenia, z perspektywy czasu wydaje się fakt, iż przedstawiciele KW PiS posiedli wiedzę o tym, iż zaproponowany przez nich prowadzący (a zaakceptowany przez KW PiR) odstąpił od prowadzenia debaty już w piątek 26 października, o czym nie poinformowali przedstawicieli naszego Komitetu w żadnym momencie i oświadczenie złożone przez Komitet PiS również tego istotnego faktu nie zawiera.

Nieprawdą jest również twierdzenie, by przedstawiciele Pani Maryli Symczuk przyjęli na siebie ciężar organizacji debaty. Sala w HDK wraz z niezbędną obsługą osobową i sprzęt nagłaśniający były przez nas zarezerwowane. Komitet Wyborczy PIS miał tylko i wyłącznie porozumieć się i uzgodnić szczegóły z prowadzącym debatę, który już w czwartek na spotkaniu Komitetów wyraził wstępną zgodę.

Podkreślenia i usystematyzowania wymagają okoliczności dotyczące organizacji przedmiotowej debaty. Propozycja przeprowadzenia debaty, bezsprzecznie wyszła ze strony przedstawicieli Pani Marty Majewskiej. Komitet Wyborczy Porozumienie i Rozwój 2018 przystał na wszystkie warunki zaproponowane przez przedstawicieli Pani Maryli Symczuk, od daty i miejsca spotkania komitetów, poprzez harmonogram spotkania debatujących i osobę prowadzącego. Z cierpliwością oczekiwaliśmy również poważnego zachowania ze strony członków Komitetu PiS i wywiązania się z ustaleń.

W ocenie Komitetu Porozumienie i Rozwój 2018 przedstawione przez Komitet Prawo i Sprawiedliwość argumenty przemawiające za odstąpieniem przez nich od debaty są nieprawdziwe i mają na celu wyłącznie zdyskredytowanie naszej Kandydatki Pani Marty Majewskiej w opinii mieszkańców, na co nie wyrażamy zgody.

 

KW Porozumienie i Rozwój 2018

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Oświadczenie Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość 

WIADOMOŚCI – Oświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie i Rozwój 2018