Oświadczenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie

W dniu 25 września odbyło się nadzwyczajne walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie, na którym pełniący społecznie swoją funkcję zarząd PSZS podał się do dymisji. Powodem jest brak finansowania działalności, a co za tym idzie niemożliwość przeprowadzenia w sposób legalny i przede wszystkim bezpieczny dla dzieci zawodów powiatowych.

Reklamy

Braku środków na ubezpieczenie zawodów, opłaty sędziowskie, opiekę medyczną i wynajem obiektów nie da się zastąpić społeczną pracą dziesiątek nauczycieli wychowania fizycznego.

Wśród członków SZS zgromadzonych na walnym zebraniu wyborczym nie znaleźli się kandydaci do nowych władz – w proteście przeciwko zaistniałej sytuacji wszyscy solidarnie odmówili kandydowania do nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Na podstawie statutu PSZS wybór nowych władz był niemożliwy i walne zebranie podjęło decyzję o zawieszeniu działalności związku.

Tym samym wszystkie rozgrywki szczebla powiatowego w kategorii wiekowej Igrzysk (szkoły podstawowe), Gimnazjady (szkoły gimnazjalne) i Licealiady (szkoły ponadgimnazjalne) ulegają również zawieszeniu. 

Na podstawie „Regulaminu ogólnego zawodów rejonowych i wojewódzkich SZS”, w związku z brakiem możliwości wyłonienia mistrza powiatu w poszczególnych dyscyplinach, powiat hrubieszowski nie będzie niestety reprezentowany w zawodach rejonowych. Decyzja ta nie obejmuje nielicznych dyscyplin, które pomijają szczebel powiatowy rozgrywek.

Członkowie PSZS wyrażają głębokie zaniepokojenie faktem, że po raz pierwszy w ponad 40-letniej histori zawodów szkolnych SZS, nie odbędą się one w bieżącym roku szkolnym w powiecie hrubieszowskim.

W przypadku odzyskania finansowania sportu szkolnego, które jest ustawowym obowiązkiem władz samorządowych, działalność PSZS zostanie reaktywowana, a cykl zawodów powiatowych bezzwłocznie wznowiony.

 

Członkowie
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Hrubieszowie

 


Poniżej kilkadziesiąt z pośród kilkudziesięciu tysięcy zdjęć z powiatowych zawodów SZS, które portal LubieHrubie zarejestrował podczas 7. lat swojej działalności.