Oświadczenie Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów

Oświadczenie Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie decyzji Rady Miasta o odmowie dodatkowego wsparcia finansowego dla pierwszego zespołu piłkarzy.

Reklamy

OŚWIADCZENIE

Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów z dnia 02 sierpnia 2012 roku.

 

Zarząd  MKS „Unia” Hrubieszów spełnił kierowane pod jego adresem oczekiwania dotyczące poprawy wyników gry zespołu seniorów, który po rundzie jesiennej 2011 r. z dorobkiem zaledwie 13 pkt. zajmował 12 miejsce w tabeli Zamojskiej Klasy Okręgowej.

Zespół ten pod kierownictwem trenera Mariana Cisło w rundzie wiosennej 2012 roku zdobył 37 pkt. co zdecydowało o końcowym rezultacie i siódmym miejscu w tabeli sezonu 2011/2012 oraz wicemistrzostwie tej rundy (po dwóch przegranych i jednym remisie, wyprzedził nas tylko Hetman Zamość).

Niestety sport oznacza dzisiaj dla klubów sportowych także duże wydatki.

Na tegoroczny budżet klubu, który wynosi 278.088,00 zł. i jest niższy na obecnym etapie o 5.211.37 zł. od wydatków roku 2011 (licząc łącznie wydatki klubu i HOSiR), składają się przychody z dotacji Burmistrza Miasta w wysokości 234.700,00 zł., środków pozyskanych z Lubelskiej Unii Sportu – 20.871,00 zł. oraz środków własnych klubu – 22.517,00 zł.           

Funkcjonowanie klubu w okresie I kwartału br. ze względu na brak dotacji z budżetu miasta było możliwe wyłącznie dzięki środkom własnym klubu, dotacji z Lubelskiej Unii Sportu oraz prywatnym środkom działaczy i szkoleniowców.

Tegoroczne dotacje z budżetu miasta (114.200,00 + 120.500,00) są niższe od poniesionych przez klub kosztów w 2011 r. (283.299,37 zł.) o 48.599,37 zł.

W oparciu o planowane i uzyskane przychody klubu, przyjęty został plan finansowy, który niestety np. dla sekcji piłki nożnej oznacza środki mniejsze od 2011 roku  (181.438,80 zł.) o 26.338,00 zł. (155.100,00 zł.).

Pomimo tego zarząd klubu, wychodząc na przeciw oczekiwaniom hrubieszowskim miłośnikom tego sportu, podjął decyzję o przyznaniu zawodnikom pierwszego zespołu stypendium, których w I półroczu br. wypłacono 33.940,79 zł. (w roku 2011 r. klub wypłacił 27.423,00 zł. tzw. ryczałtu energetycznego) oraz o wzmocnieniu zespołu.

Uzyskane efekty zaskoczyły pozytywnie chyba wszystkich, przy jednoczesnym, co jest ważne, obniżeniu kosztów uzyskania jednego punktu liczonego dla zespołu seniorów. I tak  dla przykładu w dwóch rundach w 2010 r. Unia zdobyła łącznie 41 pkt., a w 2011 r. 40 pkt. Ze statystyk finansowych klubu i HOSiR wynika, że na zdobycie 1 pkt. seniorów w 2010 r. wydano ok. – 4.571,00 zł., w 2011 r. – 4.535,97 zł., a w rundzie wiosennej 2012 r. zdobycie jednego punktu seniorskiego kosztowało tylko – 2.796,78 zł. (103.480,88 zł. łączny wydatek na wszystkie grupy wiekowe grup piłkarskich : 37 pkt.).

Jak wspomnieliśmy, w okresie rundy wiosennej br. wypłaciliśmy zawodnikom pierwszego zespołu w formie stypendium 33.940,79 zł., co wymagało oczywiście pewnych ograniczeń innych planowanych wydatków dla zespołu (dla porównania ryczałtów energetycznych, tak nazywano wynagrodzenie piłkarzy, w 2010 r. wypłacono – 31.015,00 zł., a w 2011 r. – 27.423,00 zł.).

Z powyższego wynika więc, że nie byliśmy ani rozrzutni zbytnio, ani bardziej hojni niż w okresach poprzednich przy ustalaniu wynagrodzeń, o czym zaświadcza fakt, że koszt uzyskania 1pkt. w tegorocznym sezonie wiosennym był prawie o połowę niższy.

Cała wina nasza polega na tym, że udało się zbudować zespół, który systematycznie wygrywa. Zespół, co bardzo ważne, składający się przede wszystkim z miejscowych i bardzo młodych zawodników, który jest zespołem perspektywicznym i dającym szansę na awans do IV ligi.

Jedyny problem to pieniądze, których nie ma nawet na „okręgówkę”, a z czego nie robiliśmy tajemnicy, informując o tym Burmistrza Miasta i radnych miejskich.

Sytuację naszą zrozumiał Burmistrz Miasta przedkładając Radzie Miejskiej projekt uchwały dający szansę wsparcia pierwszego zespołu kwotą 40 tys. zł.    

Niestety, na wczorajszej sesji nadzwyczajnej większość radnych propozycji tej była przeciwna. Za jej odrzuceniem było 7 radnych, 4 radnych było za, a jeden wstrzymał się od głosowania.

Decyzja Radnych wydaje się nam kuriozalna zważywszy na fakt , iż na budowę stadionu wydano do tej pory już ok. 5 000 000  zł., a planowane jest jeszcze wydatkowanie ok. 1.000 000 zł m.in. na budowę trybuny . Pojawia się pytanie, komu ten obiekt ma służyć, skoro zapełnia się tylko przy okazji meczy pierwszej drużyny i to tylko wówczas, gdy jest ona na fali i wygrywa mecze.

Jeżeli nie wesprą nas sponsorzy, do których zwróciliśmy się i nie pomoże nam samorząd miejski, to jedynym rozwiązaniem może być niestety w sytuacji skrajnej, wycofanie drużyny seniorów z rozgrywek Klasy Okręgowej.

O fakcie tym poinformowaliśmy wczoraj piłkarzy pierwszego zespołu, przepraszając jednocześnie za mglistą szansę  dalszej gry w Klasie Okręgowej i walki o awans do IV Ligi.

Sytuacja jest trudna dla wszystkich, ale i dynamiczna. W dniu 19 lipca br. rozpoczęliśmy przygotowania do sezonu 2012/2013, wygraliśmy wysoko dwa mecze sparingowe, przed nami kolejny w najbliższą niedzielę, z którego zrezygnowaliśmy, ale dojdzie do niego na wyraźną prośbę piłkarzy.

Z naszymi zawodnikami jesteśmy umówieni, aby na ostateczną decyzję o wycofaniu pierwszego zespołu z rozgrywek w sezonie 2012/2013 poczekali do przyszłego wtorku, kiedy odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu.

Na razie są zdecydowani grać w „Unii” i zawalczyć o IV Ligę.

Za kilka dni mija jednak okres zgłaszania i potwierdzania zawodników do gry w sezonie 2012/2013.

Wydaje się więc, że po dzisiejszej decyzji Rady Miejskiej szanse na grę zespołu seniorów w Klasie Okręgowej w sezonie 2012/2013 są równe zeru.

Zarząd MKS „Unia” Hrubieszów