Oświadczenie Zarządu Powiatu w sprawie artykułu opublikowanego w Tygodniku Zamojskim

W związku z opublikowanym w dniu 7.06.2017r. przez Tygodnik Zamojski artykułem prasowym oraz z pojawiającymi się w ślad za nim w przestrzeni publicznej komentarzami, Zarząd Powiatu w Hrubieszowie informuje, że zarówno artykuł prasowy jak i komentarze zawierają nieprawdziwe informacje.

Reklamy

 

Przedmiotem postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Okręgowym w Zamościu przeciwko wykonawcy obwodnicy Hrubieszowa firmie Dromet sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie jest odszkodowanie w wysokości 515.166,20 zł za zniszczone drogi powiatowe, do którego doszło w związku z budową obwodnicy. Pozwanym w tej sprawie jest również zakład ubezpieczeń, u którego wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące skutki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Powiat Hrubieszowski skierował również powództwo przeciwko wykonawcy obwodnicy firmie Dromet sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, w której wykonawca obwodnicy zobowiązał się do naprawy zniszczonych przez niego dróg powiatowych. Sąd wydał w tej sprawie nakaz zapłaty zasądzający należność z tytułu kar umownych w wysokości 592.000 zł na rzecz Powiatu Hrubieszowskiego, który na dzień dzisiejszy jest nieprawomocny.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrubieszow.php?get=news,819,0