Oszacowanie strat

W Urzędzie Miasta wstępnie oszacowano szkody powstałe w wyniku podtopień i powodzi. Wynoszą one około 135.000 zł.

Reklamy

br />Wyszacowano również koszt odbudowy zniszczonego ogrodzenia przy Stadionie. Systemem prac zleconych wyniesie on około 3.400 zł. brutto.