Oto treść maila, którego otrzymałem

Hrubieszów, 2007-05-30

Reklamy

WNIOSEK

o zamieszczenie w portalu internetowym lubiehrubie.pl, oświadczenia Rady Nadzorczej HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie następującej treści:

br />Rada Nadzorcza HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie po zapoznaniu się z treścią artykułu z dnia 2007-05-13 /godz. 09:37 /w portalu internetowym ILlbieb1łJbie.pl Ikłamie / dodał: „mac”/, stwierdza że w treści tej ,cytujemy: „Rada Nadzorcza jak sama nazwa wskazuje jest od nadzoru – więc ja się na przykład pytam, gdzie była Rada Nadzorcza , kiedy montowano w blokach HSM nowe skrzynki /230 zł za okienko, czyli w klatce lO-mieszkaniowej 2300 zł za sztukę ???!!!I , skoro tego typu skrzynki można nabyć po cenie około 4 razy niższej ??? Może więc jednak poszukać oszczędności gdzieś indziej” – koniec cytatu, autor zawarł nieprawdziwe sugerujące twierdzenia o niedopełnieniu obowiązków przez członków Rady Nadzorczej przy nadzorze zakupu skrzynek /pocztowych / montowanych w blokach HSM. Faktyczny koszt skrzynki pocztowej to cena za jedno okienko 46,36 zł brutto co analogicznie w klatce lO-mieszkaniowej daje kwotę 463,60 zł czyli niemal 5 -krotnie mniej aniżeli napisał autor tego artykułu. Ponieważ była to wypowiedź o faktach i to za pomocą środków masowego komunikowania jako

Członkowie Rady Nadzorczej HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie poczuliśmy się pomówieni o zaniechanie swoich obowiązków w przedmiocie nadzoru nad racjonalnymi wydatkami. Naraziło to nas i może nadal narażać na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej i wypełniania społecznego mandatu z woli i w imieniu spółdzielców. Zgodnie z prawem jest to występek ścigany z oskarżenia prywatnego / art. 212 § 2 Kodeksu karnego / . Rada Nadzorcza odstąpi od wniesienia aktu oskarżenia jeżeli Pan niezwłocznie odwoła te nieprawdziwe wiadomości taką samą drogąjaką zostały rozpowszechnione i przeprosi członków Rady Nadzorczej w formie oświadczenia następującej treści :” Przepraszam członków Rady Nadzorczej HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie za podane w dniu 2007-05-13 I godz. 09:37 na stronie internetowej lubiehrubie.pl kłamie w podpisie „mac” , nieprawdziwe stwierdzenia sugerujące, że Rada Nadzorcza HSM nie dopełniła obowiązku nadzoru w zakresie kontrolowania wydatków przy zakupie montowanych skrzynek w blokach HSM , których rzekoma cena za okienko wyniosła 230 zł a więc za lO-mieszkaniową klatkę 2300 zł. ” , a których cena faktycznie jest 5-cio krotnie niższa. Nadmieniamy również, że naruszyło to nasze dobra osobiste, o których mowa wart. 24 KC stąd w przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia niezależnie od wniesienia aktu oskarżenia do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Hrubieszowie rozważymy również celowość wniesienia pozwu do Sądu Okręgowego w Zamościu o zadośćuczynienie za ten bezprawny czyn . Zgodnie z prawem to Pan będzie musiał udowodnić, że te stwierdzenia są prawdziwe bądź pochodzą od uprawnionego członka organu naszej spółdzielni. W przeciwnym razie poniesie Pan konsekwencje . Liczymy również i na to , że tytułem zadośćuczynienia wpłaci Pan na konto HSM na rzecz Klubu „SŁONECZKO” stosowną, chociażby symboliczną kwotę pieniężną aktem darowizny dla wzmocnienia kondycji fmansowej tej społecznej działalności.

RADA NADZORCZA