„Otrzęsiny” w Gimnazjum nr 2

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 30 października 2008 r. odbyła się uroczystość przyjęcia „pierwszaków” w poczet społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 2.

Z tej okazji uczniowie klas pierwszych przygotowali wspólnie ze swymi starszymi kolegami przedstawienie pod wszystko mówiącym tytułem: „UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”.

Po przedstawieniu wszyscy uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Punktem kulminacyjnym uroczystości była ceremonia pasowania „pierwszaków” na uczniów gimnazjum, której dokonał Pan Dyrektor Artur Dąbrowski.

Każda klasa pierwsza otrzymała od Samorządu Uczniowskiego certyfikat zaświadczający o przyjęciu jej w poczet społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie. Cała impreza uwieńczona została dyskoteką.

Ze strony G. 2
mak

zdjęcia >>