Otwarcie kolejnego projektu PRT

12 listopada 2011 roku polski Zespół Odbudowy Prowincji PRT (Provincial Reconstruction Team) oddał do użytku kolejny projekt zrealizowany w trakcie X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie.

Reklamy

Przy towarzyszących temu wydarzeniu błyskach fleszy lokalnych mediów, Gubernator Prowincji Ghazni Musa Khan oraz dowódca Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) gen. bryg. Piotr Błazeusz uroczyście przecięli wstęgę blokującą wejście na teren nowo oddanego projektu. Tym razem były to: mechaniczna oczyszczalnia ścieków oraz składowisko odpadów dla miasta Ghazni. Inicjatorem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w marcu bieżącego roku, był Departament Wody i Irygacji Prowincji Ghazni.

W związku z brakiem gospodarki ściekowej oraz planowej gospodarki odpadami, warunki sanitarno – higieniczne w Ghazni są bardzo trudne. Sytuacja taka może przekładać się na zdrowie mieszkańców miasta. Fakt ten wywołał zaniepokojenie Gubernatora Prowincji, co w konsekwencji doprowadziło do rozpoczęcia budowy. Oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko są pierwszą częścią całego projektu, w ramach którego planowana jest również budowa kanalizacji w Ghazni. W przyszłości wprowadzenie w życie całości projektu znacząco poprawi sytuację sanitarno – higieniczną całej 140 tysięcznej populacji miasta.

Jak powiedział generał Błazeusz w rozmowie z afgańskimi dziennikarzami – „…To wasz kraj a my jesteśmy tu by wam pomóc. Oddana przed chwilą do użytku oczyszczalnia jest najlepszym przykładem tego, co robimy my, a co robią przeciwnicy demokracji. My pomagamy ludziom i prowadzimy inwestycje w Afganistanie”.

Oczyszczalnia ścieków i składowisko odpadów w Ghazni to, poza Kabulem, jedyny tego typy obiekt w Afganistanie.

***

Otwarcie kolejnego projektu PRT

***

Tekst: kpt. Dariusz Guzenda
Foto: z archiwum PIO