Otwarcie MCK w Hrubieszowie

Hrubieszów

Reklamy

17 marca w sali konferencyjnej hrubieszowskiego Urzędu Miasta odbyła się uroczystość otwarcia Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie. Nowa jednostka została utworzona w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

***

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Siedziba MCK mieści się przy ulicy Kruczej 20 w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.).

Na uroczystość otwarcia przybyli: Zastępca Burmistrza Hrubieszowa Marek Bartkowiak, Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Temporowicz, Sekretarz Urzędu Gminy Tomasz Zając, reprezentujący Starostwo Powiatowe Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Jerzy Czerw, Dyrektor PUP Sławomir Marciniuk, Dyrektor Zakładu Karnego Krzysztof Haładyj, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Radosław Kryskowiak, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Jan Zaprzała, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Katarzyna Kulik, przedstawiciele MOPS Ewelina Lipka i Jolanta Laskowska, Dyrektor Bursy Szkolnej Ewa Gnatowska, Prezes PGKiM Wojciech Ciesielczuk, Prezes Stowarzyszenia „Hrubieszów na rowerach” Tadeusz Romaszko, Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Razem” Tomasz Wojciech Antoniuk, pracodawcy, pracownicy ŚHP w Chełmie, pracownicy CEiPM, OSiW, a także Gospodarstwa Pomocniczego nr 2 w Zamościu.

Gospodarzem spotkania był Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. Lubelską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowali także Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz i st. specjalista ds. planowania i organizacji Agnieszka Kozak. Po przedstawieniu założeń projektu przez pracownika MCK w Hrubieszowie głos zabrali poszczególni goście: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Urzędu Gminy, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor PUP, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Prezes PGKiM. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, w związku z czym wszyscy przenieśli się do biura MCK, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hrubieszowie swoją działalność doradczą kieruje do młodzieży w wieku 15-25 lat. Zajęcia prowadzone będą w formie grupowej oraz indywidualnej. Klienci MCK mogą skorzystać z porad dotyczących m.in. wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, wymagań, jakie stawia współczesny rynek pracy względem osób poszukujących pracy, przedsiębiorczości, sztuki autoprezentacji, stworzenia dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Biuro MCK czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45.

Info i foto:
Marta Zalichta
MCK w Hrubieszowie

***

Opis do zdjęć:

001. Uroczystość otwarcia nowej jednostki rynku pracy prowadził Komendant Lubelskiej WK Tomasz Piecak.

002. Doradca zawodowy Marta Zalichta prezentuje informacje o OHP.

003. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, jednostek samorządowych, szkół i instytucji chcących współpracować z MCK. Od lewej: w drugim rzędzie Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz, w pierwszym rzędzie kierownik OSiW w Zamościu Andrzej Dobek, Zastępca Burmistrza Hrubieszowa Marek Bartkowiak, Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów Grażyna Temporowicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie Krzysztof Haładyj.

004. Wystąpienie Zastępcy Burmistrza Hrubieszowa Marka Bartkowiaka

005. Wystąpienie Sekretarza Gminy Hrubieszów Tomasza Zająca.

006. Wstęgę przecina Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów Grażyna Temporowicz. Od lewej: wychowawca ŚHP w Chełmie Aneta Kozioł, Dyrektor PUP w Hrubieszowie Sławomir Marciniuk, Sekretarz Gminy Hrubieszów Tomasz Zając, Grażyna Temporowicz, Zastępca Burmistrza Hrubieszowa Marek Bartkowiak, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie Jerzy Czerw, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie Krzysztof Haładyj, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak i Agnieszka Kozak z Biura Lubelskiej WK.

007. Przecięcie wstęgi przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie Wojciecha Ciesielczuka, gospodarza miejsca, w którym swoją siedzibe ma MCK.

008. Wstęgę przecina Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak.

zobacz zdjęcia »