Otwarcie placu zabaw przy ul. Gródeckiej

W dniu 4 września 2014 r. Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj wraz z dziećmi Amelką Czubą i Kacprem Kotem oraz jego mamą Barbarą otworzyli plac zabaw przy ul. Gródeckiej.

Reklamy

W otwarciu placu zabaw uczestniczyli Józef Pilarczyk przewodniczący samorządu osiedla, Monika Nowak kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej PGKiM oraz dzieci i rodzice z osiedla.

Plac zabaw został wybudowany ze środków Gminy Miejskiej za kwotę 20.167,21 zł. Na ogrodzonym placu zamontowano 10 urządzeń do zabawy. Plac zabaw jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich dzieci osiedla.

Na ul. Gródeckiej powstało również boisko piłkarskie za kwotę 5.572,90 zł. Na boisku zamontowano dwie bramki z siatkami. Życzymy dzieciom dużo radości z korzystania z urządzeń oraz prosimy o ich poszanowanie.

 

Info i fot. UM Hrubieszów