Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Hrubieszowa na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych dla 46 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Reklamy

1.Rodzaj zadania – świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta Hrubieszowa.

2.Przewidywana wartość usług – 248 000,00 zł

3.Warunki przyznawania dotacji – najkorzystniejsza cena usług, profesjonalizm personelu.

4.Termin i warunki realizacji zadania – 01.01.2007r. – 31.12.2007r. – praca w miejscu pobytu osób wymagających opieki.

5.Oferty należy składać do dnia 15.12.2006r. godz. 10.00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów.

6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty: cena – 100%.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (084) 696 55 60 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
(-) Franciszek Suchecki

Hrubieszów, 06.11.2006r.