Owiani Legendą Hubala

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Nasze zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, są prowadzone w formie nauki i zabawy, przeplatane grami i zabawami ruchowymi, przystosowanymi do wieku, tematu i rozwoju młodych Uczestników – „Hubalczyków”.

***

Od dnia 1 lipca 2009 r. w Klubie Garnizonowym, działającym przy Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, rozpoczęły się zajęcia wakacyjne dla dzieci kadry zawodowej i pracowników wojska.

Celem zajęć jest zapewnienie dzieciom pozostającym podczas wakacji w miejscu zamieszkania, dobrej zabawy i wypoczynku w sposób atrakcyjny i bezpieczny.

Wakacyjny program zajęć obejmuje:

– programy edukacyjne, mające na celu kształtowanie świadomości historycznej u dzieci – „Historia Polski w pogadankach i legendach” – lekcje biblioteczne;

– zajęcia programowe, związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz wydarzeniami
rocznicowymi;

– zajęcia artystyczno-plastyczne pod hasłem „Wakacje w wielu barwach”;

– zajęcia świetlicowe – „Ciekawie i wesoło”;

– zajęcia rytmiczno-taneczne – „Roztańczone Iskierki”.

Nasze zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, są prowadzone w formie nauki i zabawy, przeplatane grami i zabawami ruchowymi, przystosowanymi do wieku, tematu i rozwoju młodych Uczestników – „Hubalczyków”.

Pracownicy Klubu Garnizonowego starają się, aby zajęcia wyzwalały w dzieciach możliwości kreacyjne, zaspokajały ich potrzeby twórczej aktywności, rozwijały zdolności recytatorskie, aktorskie, muzyczne oraz wdrażały do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i odnajdywania swojego miejsca w grupie, bo:

”Twórczość niejedno ma imię
tworzyć można ręką i umysłem
wyobraźnią i ciałem
zmysłem i uczuciem
zawsze i wszędzie
zostawić swój znak”

Wszystkim naszym najmłodszym Przyjaciołom, uczestniczącym na zajęcia wakacyjne do Klubu Garnizonowego życzymy niezapomnianych doznań i spełnień artystycznych.

KIEROWNIK I PRACOWNICY
KLUBU GARNIZONOWEGO
W HRUBIESZOWIE

Tekst: Anna JASIŃSKA

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009