Paleta Przyrody

Hrubieszowski Dom Kultury organizuje XXVIII PLENER MALARSKI pod hasłem "Paleta Przyrody" w dniach 16 – 25.08.2006 r. w Zwierzyńcu.
Plener finansowo wspierają: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Urząd Miasta Hrubieszowa, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Reklamy

br />Cele pleneru:
– doskonalenie warsztatu malarskiego
– stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej
– wymiana doświadczeń
– integracja środowisk twórczych
Plener organizowany jest dla plastyków, instruktorów plastyki z domów i ośrodków kultury oraz nauczycieli czynnie pracujących z dziećmi i dorosłymi, mających osiągnięcia w pracy twórczej.

Koordynatorem Projektu jest Andrzej Marut.