Pamięć i kwiaty z okazji imienin ks. Stanisława Staszica!

W środę 8 maja 2013 r. z okazji imienin Patrona ks. Stanisława Staszica Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie zaprosiło na coroczny przemarsz pod pomnik Solenizanta członków Towarzystwa i wszystkich zainteresowanych w celu złożenia tam kwiatów i przypomnienia o Jego działalności na rzecz nie tylko hrubieszowskiej społeczności.

Reklamy

Wymarsz rozpoczął się z pod siedziby TRH o godz. 11.00 ul. 3 Maja 11. Na czele szedł Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie im. ks. Stanisława Staszica. Pod pomnikiem prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego p. Jerzy Krzyżewski przypomniał zebranym cel spotkania i działalności tego wielce zasłużonego na rzecz kraju, jak i Ziemi Hrubieszowskiej Polaka.

Następnie zostały złożone kwiaty, m.in. przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędu Miasta Hrubieszów, UG Hrubieszów, TRH, HDK, ZS nr 2 Hrubieszów, hrubieszowskiego Muzeum im. ks. St. Staszica, Hrubieszowska Spółdzielni Mieszkaniowej mającego również za patrona Jubilata, GOK Wołajowice i zawsze z przepiękną wiązanką p. Jadwiga Demusiak.

 

M.in. z działalności ks. Stanisława Wawrzyńca Staszica

Do jednych z największych osiągnięć Staszica należy utworzone w 1816 r. Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Można powiedzieć, iż proces tworzenia TRH rozpoczął się już w 1801 r., kiedy to ten wielki Polak zakupił dobra Hrubieszowskie. Jednakże dopiero w 1811 r. stał się prawnym ich właścicielem. Tereny te miały powierzchnię 6000 hektarów (12000 morgów) i oprócz miasta Hrubieszów znajdowało się tam kilka wiosek. Statut TRH zniósł w tych dobrach pańszczyznę i nadał chłopom prawo własności użytkowanej ziemi, a na własność wspólną przeznaczył lasy, stawy, część gruntów uprawnych oraz młyny, tartak, cegielnie itp. Towarzystwo prowadziło kasę pożyczkową, szpital, organizowało szkoły, udzielało stypendiów itp. TRH było wówczas jedną z najbardziej dojrzałych organizacji przedspółdzielczych w Europie.

 

Opracował – mak