Pamięć o Staszicu wiecznie żywa

HrubieszówHrubieszowszczyzna

Reklamy

Uczniowie Szkół Podstawowych z Kułakowic Trzecich i Moniatycz uczestniczyli w rajdzie rowerowym „Staszicowskimi śladami Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego”.

Celem rajdu było zapoznanie młodzieży z postacią ks. Stanisława Staszica i działalnością jego fundacji – Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Uczestnicy imprezy poznali także obiekty kulturowe – głównie zabytki po byłym TRH oraz osobliwości przyrodnicze znajdujące się na trasie rajdu.

Reklamy

W Uchaniach zwiedzili renesansowy kościół – zabytek kl. „0” i zatrzymali się przy grobie Gustawa Grotthusa, w Jarosławcu zobaczyli XIX wieczny zajazd TRH oraz Izbę Regionalną, w dawnym spichlerzu Towarzystwa, prowadzoną przez Jana Czyżewskiego. Park podworski w Stefankowicach przyciągnął uwagę młodzieży wyjątkową roślinnością. Można tutaj zobaczyć sosnę czarną, buk czerwony i magnolię japońską. Po gorącym posiłku w GOK w Wołajowicach rowerowi krajoznawcy podziwiali dawną cerkiewkę unicką w Szpikołosach, perełkę tutejszej architektury sakralnej i poznali zabytki po TRH w Dziekanowie: drewnianą zarządcówkę, murowaną kuźnię i grobowiec pierwszego prezesa TRH, Józefa Grotthusa.

Organizatorem rajdu, który odbył się 9 czerwca był Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009